PASITINKANT LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ

Šia savaitę visa Lietuva minėjo valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją. Nors ši diena sutapo su mokinių žiemos atostogomis, progimnazijos bendruomenė ją pasitiko netradiciškai ir kūrybiškai.

Aktyviausi buvo pradinių klasių mokiniai. Pirmokai, vadovaujami mokytojos M. Žemaitienės, dalyvavo viktorinoje ,,Ką aš žinau apie Lietuvą”?, žiūrėjo filmą ,,Legenda apie Vilniaus įkūrimą“, deklamavo eilėraščius, dainavo, kartu su tėveliais L. Penkaičiu ir V. Povilaičiu statė Gedimino pilį, ją spalvino. Visą savaitę pirmokai dalyvavo konkursuose: respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Piešiu laisvę”, respublikinėje foto nuotraukų parodoje ,,Lietuva – vaiko širdyje”, tarptautiniame raiškiojo žodžio konkurse ,,Deklamuoju gimtajam kraštui”.

Antrokai (mokytoja V. Vyšniauskienė) vykdė projektą „Dovana Lietuvai”. Pamokų metu taip pat žiūrėjo filmą apie Gedimino pilį, klausėsi istorijos apie kunigaikščio sapną. Vaikai dalijosi mintimis, kas jiems yra Lietuva, klausėsi dainų, piešė piešinius ir iš jų sutvėrė Gedimino pilį.

3a klasė (mokytoja I. Kriaučeliūnienė) integravo pasaulio pažinimo ir dailės pamokas. Mokiniai skaitė istorinius tekstus apie Vasario 16 dienos reikšmę Lietuvos valstybei ir žmonėms. Pasitikrino žinias viktorinoje, sukūrė dekoraciją klasėje ir II aukšto koridoriuje. Taip pat dalyvavo respublikinės pradinių klasių bendradarbiavimo pamokos tiesioginėje transliacijoje. Joje pradinukai iš visų Lietuvos regionų pristatė savo krašto tautosaką, folklorą, gamtos įžymybes. Mokiniai klausėsi jų, minė užduotas mįsles, atsakinėjo į klausimus.

3b klasės mokiniai (mokytoja Ž. Galinytė) taip pat žiūrėjo filmą apie Vilniaus įkūrimą, piešė spalvingas iliustracijas ir pynė tautines juosteles.  

4 klasė (mokytoja J. Ribačionkienė) siejo Lietuvos istorijos ir pasaulio pažinimo temas. Mokiniai kalbėjo apie sunkias kovas su priešais, spaudos draudimą, žymių Lietuvos šviesuolių indėlį į lietuviškumo siekį, ypač Juozo Tumo-Vaižganto švietėjišką veiklą. Vaikus sujaudino knygnešių pasiaukojimas, drąsa, nešant lietuvišką žodį į kiekvieno lietuvio gryčią ir širdį. Ketvirtokai dalyvavo respublikiniame eilėraščių konkurse „Mano gimtinė” bei piešinių konkurse „Mano Lietuva”.

PUG auklėtiniai taip pat buvo aktyvūs ir kūrybingi (mokytoja J. Padolskienė). Visą savaitę vaikai kalbėjo apie savo šalį, piešė Gedimino pilį, kūrė drugelių trispalves, mokėsi eilėraščių.

Vyresnieji taip pat atrado būdų paminėti šią reikšmingą datą. 6 klasės mokiniai (mokytoja V. Anelauskienė) pasirinko temą „Litus, Litusbanija, Lietuva“. Pamokose kalbėjo apie Lietuvos vardo kilmę (metraščiuose, padavimuose), žiūrėjo video medžiagą „Lietuvos vardo kilmė“, diskutavo, ką reiškia žodis pilietis. Šeštoko sukurtas eilėraštis išsiųstas į respublikinį konkursą „Kokią Lietuvą kuriu?“.

Istorijos mokytojas A. Zavistauskas 5–8 klasių mokiniams platformoje Eduka parengė testą „Ką žinai apie Lietuvą?“.

I aukšto fojė akis džiugino vyresniųjų klasių mokinių simegrafijos darbų paroda „Mandala Lietuvai“. Dailės ir technologijų pamokose mokiniai pynė draugystės juosteles, kūrė skaitmeninius atvirukus, piešė kompozicijas Lietuvos spalvomis, o mokyklos langus puošęs Tolerancijos miestas pasipildė trispalvėmis vėliavėlėmis ir paukščiais (mokytoja D. Maksimavičienė).

Džiugu, kad mokyklos bendruomenė Vasario 16-ąją, simbolizuojančią tautos vienybę, laisvę ir tikėjimą, pasitiko šventiškai ir pakiliai. Dėkojame mokytojams, mokiniams už įkvepiančias pilietines iniciatyvas, o tėveliams – už geranorišką pagalbą.

                          Pavaduotoja ugdymui V. Anelauskienė