Mokiniai apdovanoti už I pusmečio pasiekimus

Savaitės pradžioje, pasitinkant pavasarį, progimnazijoje įvyko mokinių sąšauka, kurios tikslas – apibendrinti šių mokslo metų I pusmečio mokymo(si) rezultatus. Susirinkusius daina ir meniniu žodžiu pasveikino etnokultūros būrelis „Ąžuoliukai“, vadovaujamas Marijos Žemaitienės.

Kreipdamasi į mokinius mokyklos direktorė Gileta Naujokienė kalbėjo: „Kiekvieną kartą, kai susirenkame visi į vienį, turime rimtą mūsų bendruomenei priežastį: naujų mokslo metų pradžią ar pabaigą, pasidžiaugimą pasiekimais, laimėjimais, kartais tai STOP ir atsakymų į klausimus, kas atsitiko, ką tai reiškia, ką darome toliau, suradimas. Nesvarbu, kokia tai priežastis, tačiau kiekvieną kartą, rinkdamiesi kartu, mes pabrėžiame, paminime ir prisimename, kad esame lietuviai, kad gyvename laisvoje, nepriklausomoje LIETUVOJE, kad esame demokratiškos šalies piliečiai.

Šiandien susirinkome pasidžiaugti I pusmečio pasiekimais. Tačiau tas fonas, kuriame atsidūrėme ir kuriame vertiname savo įdėtą darbą, tapo ypač aktualus ir svarbus.

Aš tikiu ir pasitikiu mokslu, tikiu ir pasitikiu karybos specialistais, mūsų ir pasaulio politikais ir ekonomistais, kurie priims pačius tinkamiausius šiandienos situacijoje sprendimus. Kaip niekad šiandien galime pasidžiaugti ir įvertinti Lietuvos pasiekimus per paskutinius 30 metų, kad mes savo mąstymu, supratimu, kultūra esame vakarų Europos dalis, kad esame Europos sąjungoje, kad priklausome NATO.

Ką mes galime padaryti šiandien, kuo prisidėti? Visų pirma, ramiai ir sąžiningai atlikti savo darbą – tai mokyti, mokytis, kiekvieną dieną eiti į mokyklą ir priimti, ką gauname tą dieną.

O šiandien aš džiaugiuosi kiekvienu Ąžuolo progimnazijos mokiniu, džiaugiuosi, kad jūs mokotės šioje mokykloje. Sveikinu visus, 229 mokinius, kurio sąraše pirmoji yra  Laura Ceinorytė, o sąrašą baigia 8 klasės mokinys Žukas Jokūbas, baigusius I pusmetį ir pradėjusius toliau mokytis II.  

Kaip niekad šiandienos įvykių fone suprantame, kaip svarbu būti iniciatyviu, sąmoningu, kūrybišku, kritiškai mąstančiu, sportišku, bendruomenišku, tausojančiu aplinką žmogumi. Tai atsispindi, kiek daug mokinių pavardžių yra šioje veidrodėlių-koriukų sienoje.

Išskirtinai šiandien norime pasveikinti aukščiausių rezultatų ir pažangos pasiekusius mokinius. Ačiū Jums, ačiū mokytojams, nes mokytojo profesionalumas yra pats svarbiausias veiksnys siekiant ugdymo pažangos, ačiū visiems darbuotojams, kurie rūpinasi, kad mums būtų patogu mokytis ir dirbti, ačiū tėveliams“.

Padėkos raštais direktorė apdovanojo mokinius, pasiekusius aukštų mokymosi rezultatų, padariusius asmeninę ir dalykinę pažangą, įteikė diplomus dalyvavusiems konkursuose. Klasių nominacijas paskelbė klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė Laura Augustaitienė. Medaliais buvo apdovanoti aukščiausią asmeninę pažangą padarę mokiniai.

Su mokinių I pusmečio pasiekimais galite susipažinti čia.