PREVENCINĖ PROGRAMA „SAUGOK IR GERBK MANE“

Progimnazijoje 3b klasės mokiniams 2022 m. balandžio mėnesį buvo vykdoma prevencinė programa „Saugok ir gerbk mane“. Programos užsiėmimus vedė progimnazijos socialinė pedagogė D. Tarnauskienė.

Programos tikslas buvo ugdyti ir stiprinti vaikų asmeninio saugumo įgūdžius: suteikti vaikams žinių apie vaikų teises, smurtą ir jo formas, suteikti žinių, kaip apsisaugoti nuo smurto bei kur ieškoti pagalbos, stiprinti vaikų savęs pažinimo bei kitų žmonių elgesio, rizikos įvairiose situacijoje supratimo gebėjimus. Manome, kad programos tikslas buvo pasiektas, nes mokiniai aktyviai dalyvavo užsiėmimuose, pateikė daug klausimų, ieškojo teisingų sprendimų pateiktose situacijose. Po užsiėmimų kiekvienas mokinys gavo diplomą ir padėkos dovanėles-užrašų knygutes.

Socialinė pedagogė D.Tarnauskienė