Europos kalbų diena 2022

Rugsėjo 26 d. „Ąžuolo“ progimnazijoje buvo minima Europos kalbų diena. Veiklas integravome su daile, geografija, istorija ir matematika.

Moksleiviai puošė mokyklos patalpas įvairių Europos kalbų užrašais. Pamokose sprendė galvosūkius, kryžiažodžius ir demonstravo anglų kalbos žinias geografijoje, istorijoje ir matematikoje. 5-8 klasių mokiniai per dailės pamoką piešė žodį ,,Taika“ visomis kalbomis.  Pertraukų metu klausėsi Europos atlikėjų dainų.

Džiaugiamės, kad mokiniai noriai įsitraukė į kūrybines veiklas, dirbo linksmai ir išradingai, patobulino mokėjimo mokytis, pažinimo ir komunikavimo kompetencijas. Šis renginys ugdė pagarbą kalbai, paskatino suvokti ją kaip vertybę.

Anglų kalbos mokytojos Ina Bikauskienė ir Aida Liaudinskienė