PREVENCINĖ PROGRAMA „SAUGOK IR GERBK MANE“

Progimnazijoje 3 klasės mokiniams 2023 m. sausio-vasario mėn. buvo vykdoma prevencinė programa „Saugok ir gerbk mane“. Programos užsiėmimus vedė progimnazijos socialinė pedagogė.

Programos tikslas – ugdyti ir stiprinti vaikų asmeninio saugumo įgūdžius: suteikti žinių apie vaikų teises, smurtą ir jo formas, paaiškinti, kaip apsisaugoti nuo smurto bei kur ieškoti pagalbos, stiprinti savęs pažinimo bei kitų žmonių elgesio, rizikos įvairiose situacijoje supratimo gebėjimus.

Manome, kad programos tikslas buvo pasiektas, nes mokiniai aktyviai dalyvavo užsiėmimuose, pateikė daug klausimų, ieškojo teisingų sprendimų įvairiose situacijose. Po užsiėmimų kiekvienas mokinys gavo diplomą ir padėkos dovanėlę.

Socialinė pedagogė D. Tarnauskienė