Žemės diena tebūna kasdien!

Žemės diena suvienija žmones bendram rūpesčiui dėl mūsų ateities. „Ąžuolo“ progimnazijoje vyko įvairios veiklos vaikų ekologinei sampratai bei vertybinėms nuostatoms formuoti.

8 klasės mokinės Liepa, Emilja, Ugnė, Vilda visų klasių mokiniams vedė pamokas apie rūšiavimą, žaidė žaidimus. 5–8 klasių mokiniai per dailės ir technologijų pamokas gamino inkilus, paruošė piešinių parodas: „Gyvybės medis” , „Paukštis – pavasario pranašas“, taip pat surengė paukštelių, veltų iš vilnos, ekspoziciją (mokytojai Diana Maksimavičienė Jonas Kaminskas).

6–8 klasių mokiniai Marta, Elma, Justas, Žygimantas, Eligijus, Simonas, Liepa, Saulė, Vilda, Loneda dalyvavo „Žaliojo taško” aplinkosauginio renginio nuotoliniame protmūšyje „Įdomioji ekologija”.

Lietuvių kalbos mokytojos V. Anelauskienė ir J. Deksnienė pamokų metu gvildeno temas apie Žemę lietuvių liaudies dainose ir pasakose.

PUG, 1–4 klasių mokinių tėveliai pagamino inkilų sparnuočiams. Ypač iniciatyvūs buvo 1b klasės tėveliai, pagaminę net aštuonis namelius paukšteliams (mokytoja Neringa Kušlienė).

Kovo 31 d. visus sukvietėme į salę. 1–4, 5 klasės mokiniai, vadovaujami mokytojų A. Jusaitytės, I. Žemaitienės, J. Ribačionkienės, Ž. Galinytės, surengė smagų koncertą: dainos ir rateliai skambėjo apie paukščius.

 Mokyklos sode ir miesto parke iškėlėme 24 inkilus, taip konkrečiu darbu prisidėdami prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo.

Gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja Aira Lažauninkienė