Sūduvos krašto mokinių konferencija „Mūsų darbai – tai mūsų ateitis“

Balandžio 26 d. smalsūs ir stropūs „Ąžuolo“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo bei 1–4 klasių ugdytiniai  dalyvavo Sūduvos krašto mokinių konferencijoje „Mūsų darbai – tai mūsų ateitis“.

Pranešimus apie savo patirtis mokantis ir atrandant pristatė Vilkaviškio pradinės mokyklos, Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos, Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio ir Lukšių Vinco Grybo bei Marijampolės Rimanto Stankevičiaus gimnazijų, Šakių rajono Panemunės mokyklos–daugiafunkcio centro mokiniai ir atstovai iš Alvito, Keturvalakių skyrių. Buvo išklausytas 41 pranešimas,  aktyviai dalyvauta grupių refleksijose, įžvalgose ir išvadų formulavime.

Konferencija sudarė galimybes tobulinti mokinių pažinimo, komunikavimo ir kūrybiškumo kompetencijas.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Livija Šalaševičienė