ĄŽUOLIEČIŲ ŽYGIS

Gegužės 17 d. „Ąžuolo“ progimnazijos bendruomenė šventė kasmetinę „Ąžuolo dieną“. Šiai ugdymo dienai, šiemet sutapusiai su Vaiko diena, buvo pasirinkta netradicinė – žygio – forma, siekiant didinti mokinių fizinį aktyvumą, pajausti žmogaus ir gamtos darną.

Direktorė Gileta Naujokienė susirinkusius žygeivius pasveikino su švente, pasidžiaugė kūrybišku ir atsakingu kolektyvu, atrandančiu naujų metodų, o kartu ir įkvėpimo sau ir mokiniams įprastą mokymąsi paversti patraukliu, įtraukiu ir priimtinu kiekvienam mokiniui. Pedagogams ir tėvams direktorė įteikė tradicines „Ąžuolo gilės“ nominacijas ir padėkas. 

Skambi mokinių daina ir trankus šokis  davė startą „Ąžuoliečių žygiui“. PUG, 1–4 klasių mokiniai keliavo iki miesto pliažo, o vyresniųjų (5–8 klasių) žygio stotelė – Paežerių dvaras.

Saulėtas rytas, vaiski pavasario žaluma ir pakili nuotaika lydėjo mokinius visą maršrutą. Keliaujant ir pasiekus stoteles, netrūko įdomių edukacinių veiklų: sportinių užduočių, galvosūkių, žaidimų ir, aišku, malonaus poilsio. Ne mažiau džiugesio suteikė pietūs gamtoje ir pasišnekučiavimas draugų rateliuose.

Švęsdami „Ąžuolo dieną“ tęsėme progimnazijos tradicijas, stiprinome bendruomeniškumą, fizinį aktyvumą, mokėmės aplinkos tausojimo ir tvarumo, ugdėmės pažinimo, socialinę-pilietinę bei asmeninę kompetencijas.

Mokinių įspūdžiai – patys geriausi. Visi pasidžiaugė sėkmingai įveikta trasa, sustiprinta ištverme ir emocinę savijauta, galimybe pabūti gamtoje, pabendrauti, išbandyti įdomias veiklas.

„Ąžuoliečių žygio“ metu iš viso buvo nueita 3 248 012 žingsnių, vadinasi, nevažiuodami automobiliu, mes išsaugojome 11 600 medžių.  

Pavaduotoja ugdymui Vilma Anelauskienė