Pradinių klasių mokinių konferencija

Birželio 7 d. ,,Ąžuolo“ progimnazijoje vyko PUG, 1–4 klasių mokinių konferencija ,,Mano sėkmės istorija“. Progimnazijos mokiniai dalinosi savo pomėgiais, talentais, akcentavo mokymosi svarbą ir pasiekimus.

Pranešimų temos buvo įvairios: ,,Tyrinėk ir tobulėk“, ,,Sėkmė lydi pasiruošusius“, ,,Šokis – judėjimo džiaugsmas“, ,,Mano mintys eilėse“, ,,Muzikos garsai“, ,,Šachmatų pasaulyje“ ir kt. Kiekvienas pasisakantis akcentavo, kad norint pasiekti tikslą, reikia įdėti labai daug energijos, ryžto, užsispyrimo, turėti ambicijos ir tik tada laukti rezultato.

Renginio vedėjai Auksė Žukauskaitė ir Jokūbas Striokas kalbėjo, kad sėkmę susikuriame patys. To patvirtinimas buvo Auksės pristatyta sėkmės istorija bei profesionaliai atlikti muzikiniai kūriniai.    

Pasibaigus konferencijai progimnazijos direktorė Gileta Naujokienė mokiniams įteikė padėkos raštus už labai gerą mokymąsi ir medalius už padarytą klasėje didžiausią asmeninę pažangą. Kiekvienas buvo paskatintas ir motyvuotas tolimesniam tobulėjimui bei savęs auginimui.

O kaipgi be skanumynų! Renginį vainikavo ir į vasarą išlydėjo ,,ArtGlasio“ dovanoti ledai.

Aukime sėkmingi. Auginkime sparnus, juk sėkmė lydi pasiruošusius.

Pradinių klasių mokytoja Žaneta Galinytė