Progimnazijoje paminėta Gedulo ir vilties diena

„Tauta, nežinanti savo praeities, neturi ateities“, – teigė mūsų tautos žadintojas, patriarchas Jonas Basanavičius. Prisimindami šiuos žodžius „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai ir mokytojai stengiasi nepamiršti įsimintinų Lietuvos istorijos datų.

 Minėdami Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną – 5b ir 8 klasės mokiniai ir mokytojai susirinko į integruotą lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos bei dailės pamoką, kad prisimintų ir pagerbtų ištremtus į Sibirą niekuo nekaltus žmones. Integruota pamoka prisidėjome prie pilietinės iniciatyvos „Traukinys į nežinią“.

Mokiniai klausėsi eilių ir pasakojimo apie tremtį, vėliau savo bendru piešiniu mokyklos sode, tarp medžių, išreiškė patirtas emocijas klausantis ir patiems diskutuojant apie tremtį ir tremtinius, prievarta atplėštus nuo savo artimųjų, namų, tėvynės.

Istorijos mokytojas Andrius Zavistauskas