Author
admin

Metodinis seminaras

Kovo mėn. progimnazijoje vyko Vaiko gerovės komisijos, mokytojų, dirbančių su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, ir Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybos specialisčių metodinis seminaras. Besimokantieji, [...]