Mokinių atostogos

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2018-10-29 2018-11-02
Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02
Žiemos 2019-02-18 2019-02-22
Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2019-04-26

Vasaros atostogos numatomos pasibaigus ugdymo procesui

Klasės

Atostogos prasideda

Atostogos baigiasi

1–4 klasės 2019-06-10 2019-08-31
5–8 klasės 2019-06-25 2019-08-31