Naudojimasis progimnazijos patalpomis

Dokumentų dydis neviršija 1Mb. Skaitymui rekomenduojame Adobe Reader ar panašaus tipo knygų skaitymo programas.

Pavadinimas Parsisiųsti
Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų (patalpų nuomos) kainų sąrašo patvirtinimo parsisiųsti
Sprendimas dėl Vilkaviškio r. savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos parsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas parsisiųsti
Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklės parsisiųsti
Aprašo 1 priedas parsisiųsti
Aprašo 2 priedas parsisiųsti
Aprašo 3 priedas parsisiųsti
Aprašo 4 priedas parsisiųsti
Aprašo 5 priedas parsisiųsti