Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas.

TIKSLAS

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymosi aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

UŽDAVINIAI

• skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;

• ugdyti gebėjimą rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

• skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;

• padėti mokiniams mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Konsultacijos vyksta psichologo bibliotekoje I, II, IV, V 13.30-15.27).

Konsultuoja psichologė Ugdymo karjerai specialistė D. Skinkienė.

Dokumentų dydis neviršija 1Mb. Skaitymui rekomenduojame Adobe Reader ar panašaus tipo knygų skaitymo programas.

Dokumentas Parsisiųsti
Veiklos planas 2020–2021 m. m. parsisiųsti
Veiklos planas 2019–2020 m. m. parsisiųsti
Veiklos planas parsisiųsti