Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė Diana Tarnauskienė

El.paštas  diana.tarnauskiene@gmail.com

Tel. (8 342) 20 104

 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA IR FUNKCIJOS

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Darbo laikas
Pirmadienis-ketvirtadienis 

 

7.45-15.30 val.
Penktadienis 

 

7.45-14.00 val.
Pietų pertrauka 

 

11.30-12.00 val.
Kabinetas 2- ame aukšte.

 

Socialinio pedagogo veikla:

 • Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje;
 • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
 • Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir už jos ribų;
 • Vykdo prevencines programas;
 • Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų teikimo svarbą. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.
 • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

Socialinio pedagogo funkcijos:

 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas)
 • Konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja)
 • Vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, siūlo sprendimus)
 • Korekcinė (skatina, įgalina, aktyvina, mobilizuoja)
 • Šviečiamoji (informuoja, aiškina)
 • Koordinacinė (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją)
 • Prevencinė (vykdo programas, numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti)
 • Socialinio ugdymo (koordinuoja SEU vykdomas programas, veda užsiėmimus)
 • Teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus pagal poreikį)

 

Dokumentas Parsisiųsti
Socialinės pedagogės veiklos planas 2020 – 2021 m. m. parsisiųsti