NMPP tvarkaraštis

 

TESTŲ IR KLAUSIMYNŲ VYKDYMO TVARKARAŠTIS

2018-2019 M. M.

 

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas Testo pildymo trukmė Rekomenduojama testų vykdymo data (rekomenduojama testavimo valanda – nurodytos dienos 9 val.) Vertinimo instrukcijų paskelbimo KELTO sistemoje data (nurodytos dienos 12 val.)

2 KLASĖ

RAŠYMAS, 1 dalis (teksto kūrimas) apie 45 min.* Balandžio 16 d. Balandžio 16 d.
SKAITYMAS apie 45 min.* Balandžio 18 d. Balandžio 18 d.
RAŠYMAS, 2 dalis[2] (kalbos sistema) apie 45 min.* Gegužės 3 d. Gegužės 3 d.
MATEMATIKA apie 45 min.* Balandžio 30 d. Balandžio 30 d.

4 KLASĖ

RAŠYMAS 45 min. Balandžio 16 d. Balandžio 16 d.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 18 d. Balandžio 18 d.
MATEMATIKA 45 min. Balandžio 30 d. Balandžio 30 d.
PASAULIO PAŽINIMAS 45 min. Gegužės 3 d. Gegužės 3 d.

6 KLASĖ

RAŠYMAS 45 min. Balandžio 15 d. Balandžio 15 d.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 17 d. Balandžio 17 d.
MATEMATIKA 45 min. Balandžio 19 d. Balandžio 19 d.

 * Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

[1] Mokiniams, besimokantiems mokyklose rusų arba lenkų mokomąja kalba, 2, 4 ir 6 klasės visi testai bus išversti atitinkamai į rusų arba lenkų kalbą.

[2] Testas skirtas tik mokiniams besimokantiems mokyklose lietuvių mokomąja kalba.