Mokinių atostogos

Rudens atostogos 2019 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.  
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 5 d.  
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.  
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.  
Vasaros atostogos 1–4 klasėms 2020 m. birželio 5 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos 5–8 klasėms 2020 m. birželio 17 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d.