Sėkmės istorijos

 2019-2020 m. m.

1A klasės sėkmės istorijos 3 klasės sėkmės istorijos 4 klasės sėkmės istorijos 6 klasės sėkmės istorijos

 2018-2019 m. m.

Man sėkmė tai dalykas, kai kažkas nesiseka, bet labai pasistengus – pasiseka. Šiais mokslo metais aš įveikiau scenos baimę ir tai man yra sėkmė. Man pavyko šią sėkmę pasiekti, nes aš labai to norėjau ir stengiausi. Man padėjo tėvai ir mokytojai. Mano ateičiai ši sėkmė bus svarbi, nes vyresnėse klasėse viešos kalbos reikės vis daugiau.

Penkta klasė pradžioje kėlė daug nežinomybės, kaip seksis mokytis. Tačiau pabaigti ją pavyko labai gerai ir savo pasiekimais prisidėti prie šauniausios klasės titulo iškovojimo.

Ateinančiais mokslo metais daugiau dėmesio skirsiu uniformos dėvėjimui.

5 klasės mokinė Kotryna Kriaučeliūnaitė, 2019-06-21

 

Sėkmė man – kaip pasieki savo norimus tikslus. Man šiais metais pasisekė patobulinti savo piešimo gebėjimus.  Vieną dieną mano pusseserė rado mano piešinių aplankalą ir susidomėjusi apžiūrinėjo mano piešinius, tada atsisukusi į mane tarė:

– Gal tu norėtum užsirašyti į kokį nors dailės būrelį? Aš tikrai tikiu, kad tu sugebėtum dar gražiau pieštum. Aš tiesiog nusijuokiau. Po kelių dienų aš pagalvojau ką mano pusseserė sakė ir tariau sau:

– O gal man tikrai reikėtų užsirašyti į dailės būrelį?

Taigi pradėjau nuo dailės būrelio mokykloje ir nusprendžiau, kad kitais metais lankysiu tokį būrelį mieste. Štai mano sėkmės istorija.

5 klasės mokinė Rimantė Lukašinskaitė, 2019-06 21

 

Man sėkmė yra tikslas pasiekti geresnių mokymosi rezultatų ir tobulinti savo gebėjimus. Šiais mokslo metais aš su savo šokių būreliu pasirodžiau beveik visuose mokyklos renginiuose ir tai yra didžioji mano sėkmė. Šią sėkmę pavyko pasiekti, nes man labai patinka šokti. Man tai padėjo įvykdyti šokių mokytoja, bei mano bendraklasės. Galbūt savo ateitį norėsiu susieti su šokiais.

Džiaugiuosi, kad šokiai nesutrukdė gerai mokytis. Padėka už gerą mokymąsi ir aktyvią veiklą savivaldoje, mokyklos bei klasės veiklose įpareigoja siekti gerų rezultatų ir kitais mokslo metais. Ateinančiais mokslo metais planuoju skirti daugiau dėmesio istorijai, matematikai ir anglų kalbai.

5 klasės mokinė Saima Čirvinskaitė, 2019-06-21

 

Man sėkmė – geri pažymiai ir geras elgesys. Šiais mokslo metais aš pagerinau savo mokymosi rezultatus. Man labiausiai padėjo siekti gerų rezultatų tai, kad visada atlikdavau namų darbus, gerai elgiausi. Kai kažko nesuprasdavau, prašiau pagalbos mokytojos, grupės mokytojos, tėvų, senelių, draugų. Nuo šių rezultatų priklausys mano ateitis 5 klasėje. Kitais mokslo metais daugiau dėmesio skirsiu diktantų rašymui.

Vilda Valiukevičiūtė, 4 klasės mokinė

 

Mano sėkmė yra mokslas. Šiais metais gan gerai mokinausi. Man pavyko pasiekti sėkmę, nes man namuose padėjo tėvai ir sesė mokytis. Mokslas pravers gyvenime, kai dirbsiu. Gerai moku skaityti ir rašyti, o kitais metais padirbėsiu iš peties prie matematikos.

Ugnė Daugėlaitė, 4 klasės mokinė

 

Sėkmė tai žodis, kuris reiškia: kai tau labai sekasi, pavyzdžiui, matematikoje, lietuvių kalboje. Vieną lietuvių kalbos pamoką rašėme pasitikrinamąjį diktantą. Labai bijojau, kad parašysiu blogai, nes anksčiau darydavau daug klaidų. Bet man nusišypsojo sėkmė ir parašiau be klaidų. Sėkmės reikia ne siekti, o užsidirbti. Parašiau diktantą gerai todėl, nes namie daug dirbau. O dirbau tikrai ne vienas, o su mama. Man patinka, kad turiu tokia gerą mamą. Aš iš šios savo sėkmės pasimokinau. Jeigu nori būti geras mokinys, turi įdėti daug pastangų. Kitais metais skirsiu daugiau dėmesio rašymui.

Tomas Čiuplys, 4 klasės mokinys

 

Man sėkmė – tai nuostabus dalykas. Šiais mokslo metais aš patyriau nuostabią sėkmę.  Nors  ne visada mėgstu rašinėlius kurti, bet kaip aš jį parašiau, jis buvo vertas aukštesniojo lygio. Aš manau man pavyko, nes rašiau daug diktantų namuose su savo mamyte. Man labai padėjo mama, nes visada rasdavo laiko su manim parašyti diktantą arba rašinėlį. Ši sėkmė man netgi svarbi ateičiai, kad aš rašyčiau be klaidų ir dailiai. Aš manau, kad man daugiau dėmesio reikia kreipti į rašymą, skaitymą ir pasaulio pažinimo mokymąsi.

Saulė Povilaitytė, 4 klasės mokinė

 

Man sėkmė yra geras elgesys ir mokymasis. Šie metai man buvo sėkmingi, nes gana gerai sekėsi siekti užsibrėžtų tikslų, būti geram ir gerai mokytis. Man pavyko pasiekti sėkmę, nes padėjo šeima, draugai, mokytojos, dar, kad stengiausi ir sunkai dirbau. Ši sėkmė svarbi tuo mano ateičiai, kad kitais metais man dar labiau seksis mokytis ir gerai elgtis. Kitais mokslo metais planuoju skirti daugiau laiko mokslui, kad užtikrintai patekčiau į garbės lentą.

Arnas Biriukas, 4 klasės mokinys

 

Man sėkmė yra, kai viskas sekasi mokykloje. Patyriau sėkmę šiais metais, nes buvau atidesnis, todėl gerai sekėsi. Mokytis man padėjo mokytoja, mama, močiutė. Gerai mokinantis bus lengviau baigti aukštuosius mokslus, gauti geresnį darbą ir siekti savo tikslų. Sekančiais mokslo metais sieksiu geresnių mokslo rezultatų. Stengsiuosi tobulinti savo raštą, būti atidesnis, padėti draugams, dalyvauti mokyklinėse veiklose. Kadangi būsiu jau penktokas, stengsiuosi būti geru pavyzdžiu pradinukams. Stengsiuosi klausyti mokytojų ir būti geresnis.

Lukas McDonald, 4 klasės mokinys

 

Mano sėkmė šiais metais – nuostabi. Mokiausi daug dalykų pagrindiniu lygiu. Skaičiau daug knygų. Perskaičiau aštuonias knygas. Man viskas sekasi, tik reikia padirbėti prie matematikos, lietuvių kalbos ir anglų kalbos pamokas. Man sekasi dainuoti, piešti ir pasaulio pažinimas. Man labai patinka mokytis šioje mokykloje.

Lukas Karpavičius, 4 klasės mokinys

 

Man sėkmė yra didžiulis džiaugsmo momentas. Šiais mokslo metais rašėme su klase standartizuotą rašymo testą. Iš jo gavau devyniolika taškų iš dvidešimties. Labai apsidžiaugiau. Man taip pasisekė todėl, kad namie daug rašiau, kūriau. Man labiausiai padėjo mama. Ji pamokydavo mane, ko nemokėjau, ištaisydavo klaidas, padiktuodavo sakinius. Mokėjimas kurti man padės ateityje, nes įgausiu įkvėpimo rašyti. Kitais mokslo metais savo dėmesį skirsiu mokslui ir treniruotėms.

Loneda Mockevičiūtė, 4 klasės mokinė

 

Sėkmė man yra aukšti mano darbų įvertinimai. Šiais mokslo metais aš gavau gerus įvertinimus, man sekėsi beveik visos pamokos. Gerus įvertinimus lėmė pastangos sudėtos į mokslus, darbas pamokų metu, noras tobulėti ir siekti žinių. Gerų rezultatų pasiekti man padėjo mano tėveliai, be jų pagalbos nebūtų taip gerai pasisekę, o labiausiai dėkoju savo mokytojai. Šie geri rezultatai bus svarbūs siekiant svajonės tapti veterinare. Kitais mokslo metais stengsiuosi priimti draugų, mokytojos, tėvelių pagalbą ir skirti daugiau dėmesio mokslams. Rašysiu daugiau rašinėlių, diktantų, daugiau  įsigilinsiu į užduotis, ruošiu skaidres, bendradarbiausiu grupėse, skaitysiu tekstus. Ir sieksiu taip pat labai gerų rezultatų.

Livija Vaičiūnaitė, 4 klasės mokinė

 

Man yra sėkmė, kai atlieku užduotis be klaidų. Šiais metais aš šią sėkmę patirdavau ne visada, tik kartais. Ją pavyko pasiekti susikaupiant. Man padėjo mokytoja ir šeima. O trukdė triukšmas klasėje. Mano ateičiai ši sėkmė svarbi tuo, kad nedaryčiau  klaidų vėliau. Kad mokėčiau susikaupti ir stengtis. Kitais mokslo metais planuoju daugiau dėmesio skirti  pamokoms ir mokslui, o ne žaidimams per pertraukas.

Liepa Mockevičiūtė, 4 klasės mokinė

 

Sėkmė kiekvieną žmogų aplanko skirtingai ir kitokiais būdais. Pavyzdžiui man sėkmė yra – geri įvertinimai, laimėtas konkursas, be klaidų parašytas diktantas… Šiais mokslo metais aš koncertavau ir patekau į antrą turą , parašiau beveik be klaidų diktantą, gavau pagrindinį lygį iš standartizuotų testų. Man pavyko pasiekti sėkmę, nes uoliai siekiau užsibrėžtų tikslų ir priėmiau siūlomą pagalbą. Visko pasiekiau padedant mokytojam, tėvam, draugams. Jei ir ateityje klausysiu kitų patarimų – mokysiuosi geriau ir gausiu geresnį išsilavinimą. Kitais mokslo metais pasistengsiu skaityti daugiau knygų ir susikaupti moksluose, bei atliksiu užduotis.

Kamilija Buckiūnaitė, 4 klasės mokinė

 

Man sėkmė yra, kai laimiu prizines vietas ir medalius. Šiais metais mes su komanda „Šviesaforo“ konkurso dvejuose etapuose laimėjome pirmas vietas bei laimėjau trečią vietą Europos imtynių čempionate. Man sekėsi, nes daug mokiausi ir treniravausi. Šią sėkmę įgyvendinti padėjo treneriai ir mokytojai. Ši sėkmė padės tuo, kad galėsiu girtis draugams ir toliau siekti savo tikslų. Kitais metais daugiau dėmesio skirsiu mokslui, o ne konkursams.

Justas Alavočius, 4 klasės mokinys

 

Mano sėkmė tai reiškia laimė, kuri aplanko kai pasiseka. Šiais metais sėkmę moksle man padėjo pasiekti tėvai, mokytojai, sesės, broliai. Aš stengiausi gerai mokytis, elgtis. Kitais metais skirsiu dėmesį tėvams, mokytojams, draugams. Aš penktoje klasėje patirsiu dar daugiau sėkmės, nes elgesį  tvarkysiu, daug mokinsiuosi. Tikiu, kad man patiks 5 klasėje.

Justė Jankauskaitė, 4 klasės mokinė

 

Kartais sėkmė mus aplanko netikėtai, o kartais jos siekti reikia atkakliai ir ilgai. Man sėkmė yra tai, kas geriausiai sekasi ir pavyksta. Aš domiuosi kompiuteriais. Šiais mokslo metais lankiau kompiuterinio raštingumo būrelį ir gavau kelis diplomus už labai gerai atliktas užduotis. Už šią sėkmę esu dėkinga būrelio mokytojai ir tėvams, kurie paskatino mane domėtis kompiuteriais. Nors mokausi dar tik ketvirtoje klasėje, bet savo ateitį noriu susieti su informatika. Mokykloje dar lankiau muzikos būrelį, bet didesnį dėmesį noriu skirti informatikos mokslams.

Gabija Vaičiūnaitė, 4 klasės mokinė

 

Man sėkmė yra geras mokymasis, kruopštus pamokų paruošimas, įvairių užduočių atlikimas be klaidų. Šiais mokslo metais gavau padėką už labai gerą mokymąsi, dalyvavau įvairiuose konkursuose. Šią sėkmę man pavyko pasiekti todėl , kad stropiai mokinausi, stengiausi atlikti visas užduotis. Man padėjo tai įgyvendinti mokytoja, mama, močiutė ir draugai. Tikiuosi, kad penktoje klasėje įgytos žinios labai pravers. Sekančiais mokslo metais planuoju skirti daugiau dėmesio matematikai ir gamtos mokslams.

Emilija Didvalytė, 4 klasės mokinė

 

Man sėkmė yra tai, kad pradėjau skaityti knygas. Valdžiau emocijas. Dalyvavau renginiuose, akcijose, konkursuose ir projektuose, nes norėjau pasiekti daugiau. Ir man padėjo mokytojai, tėvai ir brolis. Nes aš noriu turėti geresnį išsilavinimą ar darbą. Kitais mokslo metai daug daugiau dėmesio skirsiu matematikai, lietuvių kalbai, anglų kalbai ir pasaulio pažinimui.

Džesmina Jurkšaitė, 4 klasės mokinė

 

Man sėkmė yra kai pasiekiu geresnių rezultatų. Ketvirtoje klasėje siekiau užsibrėžtų tikslų, nes norėjau iš muzikos pagrindinio lygio, bet gavau aukštesnįjį. Dariau pamokas ką užduodavo mokytoja ir papildomas. Man šią sėkmę padėjo pasiekti mama, tėtis, mokytoja, sesės arba brolis. Man ši sėkmė svarbi, nes mokėsiu rašytis ir skaityti lietuvių kalba, svarbu mokėti matematiką ir muziką. Penktoje klasėje daugiau dėmesio skirsiu lietuvių kalbai ir matematikai.

Diana Kavaliauskaitė, 4 klasės mokinė

 

 

Man sėkmė yra kažką pasiekti muzikoje. Šiais mokslo metais mes su muzikos mokykla ne vieną kartą važiavom į konkursus su choru ir kartu pasiekėme visai gerų rezultatų. Aš tą sėkmę patyriau tik muzikos mokyklos dėka. Aš lankysiu muzikos mokykla ir ateityje. Kai baigsiu muzikos mokyklą, gal galėsiu papildomai užsidirbti grodamas arba dainuodamas. Ateinančiais mokslo metais aš galvoju daugiau dėmesio skirti ypač lietuvių kalbai ir kitiems mokslams taip pat ir grojimui pianinu. Tikiuosi sėkmė mane lydės ir niekada neapleis.

Ąžuolas Gataveckas, 4 klasės mokinys


Man sėkmė yra siekti kuo geresnių mokslo rezultatų. Šiais metais didžiausia sėkmė buvo ta, kad pradėjome mokytis naują dalyką – fiziką. Man labai patiko ir puikiai sekėsi, nes daug skaičiau ir papildomai sprendžiau uždavinius. Sėkmę padėjo pasiekti kantrybė ir noras kuo daugiau sužinoti. Tai svarbu tolesniam žinių gilinimui. Kitais mokslo metais visiems dalykams skirsiu dar  daugiau dėmesio.

Kamilė Šlekytė 7 klasės mokinė


Man sėkmė reiškia labai daug: tai yra tai, ką nori pasiekti, ir tą padarai  gerai ne tik mokydamasis, bet ir sportuodamas. Man svarbu gerai mokytis dėl to, kad ateity galėsiu turėti išsilavinimą. Sėkmės man padėjo siekti, tėvai, mokytojai.

Ernestas Labašauskas 7 klasės mokinys


2017-2018 m. m. TREČIOKŲ SĖKMĖS ISTORIJOS

Man  sėkmė yra tai, kas man sekasi. Nevėlavau į pamokas ir joms pasiruošiau, savarankiškai suradau informacijos nurodytuose šaltiniuose. Man pavyko, nes norėjau pasiekti daugiau. Man padėjo mokytojai, tėvai ir brolis. Mokytis svarbu, nes turėsiu geresnį išsilavinimą, darbą. Kitais mokslo metais daugiau dėmesio skirsiu matematikai.

Džesmina Jurkšaitė


Man sėkmė yra, kai gerai mokaisi, susirandi draugų. Aš patyriau sėkmę, nes gerai mokiausi. Man pavyko, nes mokiausi mokykloje ir namie. Man padėjo mokytoja, mama, tėtis, močiutė. Man sėkmė svarbi, kad galėčiau kur nors įstoti mokytis, paskui dirbti galėčiau. Daugiau dėmesio aš planuoju skirti matematikai, lietuvių kalbai.

Austėja Gražulytė


Man sėkmė, tai jausmas, kai tau kažkas labai pasiseka ir jauti didelį džiaugsmą. Trečioje klasėje man sekėsi dailės pamokos, nes esu meniška ir kūrybinga. Mano giminėje yra labai kūrybingų žmonių, tikriausiai dėl to man piešimas, lipdymas labiausiai sekasi. Aš esu kruopšti, atkakli ir turiu daug kūrybinių idėjų. Užaugus tikiuosi dirbti darbą, kuris bus susijęs su kūryba. Nors nuo mažens svajoju būti gyvūnų gydytoja, bet tikiuosi, kad laisvalaikiu piešiu. Tai mane atpalaiduoja, nuramina ir lavina koncentraciją. Ketvirtoje klasėje noriu skirti dar daugiau dėmesio skaitymui, nes man patinka įdomios istorijos, bei laimingos pabaigos. Dar labai noriu gerai išmokti daugybos lentelę.

Livija Vaičiūnaitė


Man sėkmė yra džiaugsmo akimirkos. Šiais mokslo metais aš patyriau sėkmę, kai žaidžiau futbolą su dideliais žmonėmis ir įspyriau įvartį. Man pavyko pasiekti sėkmę, nes daug treniravausi. Man padėjo trenerė. Ši sėkmė man svarbi ateičiai, nes užaugusi galėsiu žaisti futbolą. Aš skirsiu daugiau dėmesio treniruotėms.

Loneda Mockevičiūtė


Man sėkmė yra, kai gerai parašau testus ir, kai mokausi. Šiais metais aš patyriau sėkmę, kai rašiau matematikos testus. Man pavyko pasiekti sėkmę, nes man patinka ir sekasi matematika. Man šią sėkmę padėjo pasiekti mokytoja ir močiutė. Ši sėkmė svarbi ateičiai, nes reikės susirasti gerą darbą. O jei mokaisi blogai, tai gauni blogą darbą. Aš ateinančiais mokslo metais daugiau dėmesio skirsiu lietuvių ir anglų kalboms.

Justas Alavočius


Trečia klasė yra mano sporto karjeros pradžia. Sėkmė yra – užsibrėžtų tikslų pasiekimas. Ne visada pasiseka, bet man padeda mano artimųjų ( mamos, sesės) palaikymas ir tikėjimas. Aš nuolat treniruojuosi ir stengiuosi būti stiprus. Mokykloje man labai patinka sporto būrelis. Dalyvauti įvairiose varžybose labai smagu. Nors ir kartais aplanko nesėkmė, bet aš žinau, kad būsiu geriausias sportininkas mokykloje. Trečioje klasėje buvau pakviestas į Marijampolės regiono pietvakarių rinktinę. Man tai yra didžiausia sėkmė. Rinktinės treneris sako:

  • Geri krepšininkai labai gerai mokinasi.
  • Todėl ketvirtoje klasėje sieksiu gerų rezultatų. Tikiu savo sėkme.

Tomas Čiuplys


Man sėkmė yra, kai viskas sekasi puikiai. Man geriau sekasi skaityti knygas, įdėmiai klausau mokytojos, daug stengiuosi. Man padeda mokytojai, tėvai, sesės ir brolis. Ši sėkmė ateityje bus svarbi mano mokslams. Kitais mokslo metais daug dėmesio skirsiu mokslui.

Diana Kavaliauskaitė


Sėkmė man yra geras mokymasis ir teigiamas žinių įvertinimas. Praėjusiais mokslo metais aš gavau dvi padėkas už gerą mokymąsi. Šią sėkmę pavyko pasiekti atkakliu darbu ir pavyzdingu elgesiu. Man padėjo mokytoja, mama, mano užsispyrimas ir ryžtas. Žinios, kurias įgijau trečioje klasėje, padės man geriau atlikti užduotis kitais mokslo metais. Planuoju skirti daugiau dėmesio lietuvių ir anglų kalboms.

Emilija Didvalytė


Mano sėkmė – pagyrimai. Kai mane pagiria. Šiais metais didžiausią sėkmę patyriau, kai dalyvavau sportinėse varžybose. Laimėjom kvadrato varžybas. Man pavyko pasiekti sėkmės dėl gero trenerio. Ši sėkmė svarbi, kad vėliau patekčiau į olimpiadą. Kitais metais stengsiuosi irgi skirti laiko sportui.

Mantas Vyšniauskas


Mano sėkmė – tai laimė arba kažkas gero. Aš patyriau drąsą ir naujus dalykus. Man padėjo mokytoja ir tėvai. Kad būčiau doras ir savo vaikams papasakočiau savo išmoktus dalykus. Planuoju daugiau laiko skirti skaityti knygas, dalyvauti renginiuose ir daugiau laiko mokslui.

Domas Kaminskas


Sėkmę gali patirti savyje. Daug keliavau su skautų būreliu be tėvų ir buvau drąsus. Vasarą pėsčiomis ėjau į žygius po 33 kilometrus. Man pavyko pasiekti sėkmę, nes buvau drąsus, savarankiškas ir gudrus. Man padėjo šeima, mokytoja, draugai, vadovai. Mano ateičiai ši sėkmė svarbi, nes mokausi būti savarankiškas, gudrus ir atsakingas. Ateinančiais metais daugiau dėmesio skirsiu mokslui ir sportui.

Karolis Kacevičius


Man sėkmė yra nuostabus dalykas. Kai sėkmė aplanko, tai labai smagi gyvenimo dalis. Sėkmė buvo, kai su šokių būreliu laimėjome pirmą vietą. Jūs galvojat, kaip mums pavyko pasiekti šitą sėkmę. O štai – mes visos labai stengėmės. Mums padėjo šokių vadovė. Ji mane ir kitas mergaites mokė šokti. Taip pat ir mama prie to prisidėjo. Kuo ji svarbi ateičiai? Aš manau , kad vėl mes stengsimės ir laimėsime pirmą vietą. Kitais metais labiau stengsiuosi šokiuose ir mokykloje.

Saulė Povilaitytė


Mano sėkmė – tai geri atsitikimai. Trečioje klasėje pasisekė matematika. Matematika man sekėsi, nes stengiausi ir mokiausi papildomai. Man padėjo šią sėkmę pasiekti mokytoja ir mama. Man tai reikalinga ir kitiems mokslo metams. Stengsiuosi būti drausmingesnis ir gerai mokintis.

Lukas Mc Donald


Man sėkmė yra, kai gaunu daiktą, kurio labai noriu. Mano sėkmė šiais metais yra aukštesnieji lygiai ir diplomas. Man pavyko vien dėl to, kad aš stengiausi ir klausiau mokytojų. Be tėvų, mokytojų nebūčiau pasiekęs šios sėkmės. Ši sėkmė man svarbi ateičiai dėl geros algos. Kitais metais aš daugiau dėmesio skirsiu knygoms.

Simas Biskys


Mano sėkmė yra mokslas. Trečioje klasėje aš gerai mokiausi. Aš sėdėjau prie knygų. Man padėjo tėvai, mokytoja. Man mokslai pravers, kad galėčiau būti mokytoja. Aš stengsiuosi būti tvarkinga, rūpinsiuosi gamta.

Ugnė Daugėlaitė


Kažką gauni, laimi, tai man yra sėkmė. Dar man sėkmė, kai diplomą, padėką gaunu. Kai gerai mokausi, gaunu žalius parašus. Tai gerai. Mokytoja buvo gerai, tai gavau parašų, skaičiau knygas. Noriu, kad mokinčiausi gerai ir laikyčiausi mokinio elgesio taisyklių. Man padėjo sėkmės pasiekti klasiokai, mokytoja, tėvai. Norėčiau ir toliau sėkmę turėti, kad mokinčiausi ir klausyčiau mokytojos. Norėčiau kad sėkmė mane lydėtų tolyn tolyn. Per pamokas klausysiu mokytojos.

Vita Maišiukaitytė


Sėkmė mane aplanko tada, kai aš gaunu gerus pažymius. Šiais mokslo metais mano sėkmė buvo, kai gavau gerus pažymius ir nei vieno nepatenkinamo lygio. Man pavyko pasiekti sėkmę mokytojai, tėvai, seneliai, draugai ir kiti artimieji. Ši sėkmė mano ateičiai svarbi tuo, kad pasiekčiau mylimą profesiją. Ateinančiais mokslo metais daugiau dėmesio planuoju skirti mokslams.

Gabija Vaičiūnaitė


Sėkmė man, kai viskas sekasi, kai padarau viską, ką sako mokytoja. Praėjusiais metais man pavyko gerai skaityti knygas arba dar gerai sekėsi skaičiuoti. Sėkmę pavyko pasiekti, nes aš gerai atlikdavau namų darbus ir tik retai, labai retai jų nesu atlikęs. Sėkmę dažniausiai pavyko pasiekti be pagalbos. Kartais pasitardavau su draugais. Ši sėkmė man svarbi, nes tikrai be matematikos arba lietuvių kalbos žinių nelabai ką pasieksi. Daugiau dėmesio 4 klasėje skirsiu klausyti mokytojos.

Ąžuolas Gataveckas


Sėkmė, tai kai žmogui kas nors pasiseka ir jis laimingas. Buvau laiminga, kai gavau padėką už šokių pamoką. Aš labai stengiausi, padėjo sėkmę pasiekti mokytojai, tėvai. Ateityje noriu būti šokių mokytoja. Ketvirtoje klasėje planuoju daugiau dėmesio skirti mokslui.

Justė Jankauskaitė


Sėkmė man – siekimas tikslo ir geras įvertinimas už gerai atliktą darbą. Taip pat sėkmė, kai dainuoju ir gaunu kokį nors apdovanojimą. Trečioje klasėje aš aš patyriau labai didelę sėkmę anglų kalbos ir muzikos pamokose. Man pavyko, nes turėjau daug pagalbininkų. Man padėjo pasitikėjimas savimi, įdėtas darbas siekiant tikslo ir, žinoma, mano tėveliai, mokytoja, močiutė. Mano įgūdžiai gali pagerinti mokymąsi ateityje. Ketvirtoje klasėje stengsiuosi skirti daugiau dėmesio visoms mokymosi šakoms.

Kamilija Buckiūnaitė


Man sėkmė, tai geras mokymasis ir pastangos. Trečioje klasėje mano sėkmė buvo – geras mokymasis.  Man šią sėkmę pavyko pasiekti, nes kruopščiai mokiausi. Man ją padėjo pasiekti mokytoja ir šeimos nariai. Ši sėkmė mano ateičiai labai svarbi, nes jeigu mokinsiuosi, daug ką pasieksiu. Ketvirtoje klasėje planuoju daugiau dėmesio skirti anglų kalbos pamokoms.

Liepa Mockevičiūtė


Kiekvienas žmogus sėkmę supranta kitaip, o man sėkmė yra knygų skaitymas. Trečioje klasėje man sekėsi skaityti knygas, surasti informaciją, siekiau geresnių mokymosi rezultatų, padėdavau kitiems, dalyvavau renginiuose. Man šitie dalykai sekėsi geriausiai iš visų kitų. Man patiko viskas: dalyvauti renginiuose, skaityti knygas, bet viskam reikia noro, kai yra noro, tada viskas pavyksta. Man sėkmę padėjo pasiekti tėtis, mama, močiutė ir geriausia mokytoja. Ši sėkmė mano ateičiai svarbi tuo, kad galėsiu tapti protingesnis, sumanesnis. Kitais mokslo metais aš planuoju skirti daugiau dėmesio taisyklių, susitarimų  laikymuisi, įdėmiau klausysiu ir aktyviau dalyvausiu pamokose.

Arnas Biriukas


Book titled 'PIRMOKŲ SĖKMĖS ISTORIJOS'Read this free book made on
StoryJumper

Mano sėkmės istorija

 Labai greitai prabėgo mokslo metai. Man jie buvo pirmieji šioje mokykloje. Metai buvo labai sėkmingi, todėl aš tikrai žinau, kas yra sėkmė. Sėkmė – tai tokia būsena, kai tau kažkas labai sekasi, kai tu jautiesi gerai. Man pavyko sužinoti labai daug naujų dalykų, susirasti daug draugų, už savo atliktą darbą  gauti gerų pažymių. Šioje mokykloje man buvo įdomu ir gera.

Aš daug mokiausi, skaičiau daug knygų, buvau aktyvus klasės ir mokyklos gyvenime. Sėkmė mane aplankė, nes buvau pareigingas, laikiausi susitarimų. Man patiko stebėti, eksperimentuoti, ieškoti naujos informacijos. Aš nebijojau klausti, kreiptis pagalbos į mokytojus, draugus. Aš tikėjau savo jėgomis ir visada sau kartojau „aš galiu“. Mane skatino tėvai, mokytojai, draugai. Galvoju, kad mano užsispyrimas ir noras būti geriausiu padėjo man pasiekti aukštų rezultatų.

Turint daug žinių ir mokant jas pritaikyti, galima pasiekti visas savo svajones. Aš turiu keletą svajonių ir tikiuosi, kad jos sėkmingai išsipildys. Kitais mokslo metais ir toliau sieksiu savo užsibrėžto tikslo.

5 klasės mokinys Kristupas Račkauskas