Taisyklės, tvarkos

Dokumentų dydis neviršija 1Mb. Skaitymui rekomenduojame Adobe Reader ar panašaus tipo knygų skaitymo programas.

Dokumentas Parsisiųsti
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje tvarkos aprašas parsisiųsti
Mokytojų ir mokinių budėjimo tvarkos aprašas parsisiųsti
Mokytojų ir mokinių budėjimo tvarkos aprašo priedas parsisiųsti
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas parsisiųsti
Mokinių elgesio taisyklės parsisiųsti
Darbo tvarkos taisyklės parsisiųsti
Asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklės parsisiųsti
Dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu nuostatai parsisiųsti
Mokinių skatinimo tvarkos aprašas parsisiųsti
Mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas parsisiųsti