Taisyklės, tvarkos

Dokumentų dydis neviršija 1Mb. Skaitymui rekomenduojame Adobe Reader ar panašaus tipo knygų skaitymo programas.

 

Dokumentas Parsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos savitestavimo organizavimo ir vykdymo tvarka parsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas parsisiųsti
Vidaus kontrolės politika (2020 m. gruodžio 31 d.) parsisiųsti
Ugdymo organizavimo GAIRĖS parsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas parsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos veiklos tobulinimo planas parsisiųsti
REKOMENDACIJOS MOKYKLOMS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO IR VEIKSMŲ, ĮTARIANT GALIMĄ SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE parsisiųsti
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas parsisiųsti
Darbo VilkavIškio „Ąžuolo“ progimnazijoje nuotoliniu būdu taisyklės parsisiųsti
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas parsisiųsti
Mokinių priėmimo į Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnaziją tvarkos aprašas parsisiųsti
Pedagogų etikos kodeksas parsisiųsti
Asmens duomenų tvarkymo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje taisyklės parsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių asmens duomenu tvarkymo taisyklės parsisiųsti
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje tvarkos aprašas parsisiųsti
Mokytojų ir mokinių budėjimo tvarkos aprašas parsisiųsti
Mokytojų ir mokinių budėjimo tvarkos aprašo priedas parsisiųsti
Darbo tvarkos taisyklės (2020 m. gruodžio 30 d.) parsisiųsti
Asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklės parsisiųsti
Dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu nuostatai parsisiųsti
Mokinių elgesio taisyklės (2018 m. spalio 30 d.) parsisiųsti
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas parsisiųsti
Mokinių skatinimo tvarkos aprašas parsisiųsti
Mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas parsisiųsti