Tradicijos

Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena.

Šią dieną mokyklos bendruomenė iškilmingai pradeda naujuosius mokslo metus. Aštuntokai į žinių šalį palydi pirmokus, jiems įteikiami Pirmokų pasai. Mokinius, mokytojus ir tėvelius sveikina progimnazijos direktorius, svečiai. Šventės metu mokyklos vadovybė kiekvienai klasei įteikia simbolinę dovaną, įkvepiančią norą brandinti išminties vaisius, puoselėti negausios, bet draugiškos mokyklinės šeimos bendrystę.

0901


Tarptautinė Mokytojo diena.

Spalio mėnesio pradžioje šventę organizuoja Mokinių taryba ir aštuntokai. Tai Savivaldos diena, kai mokiniai trumpam tampa mokytojais, o mokytojai turi išskirtinę galimybę pasidžiaugti savo profesine švente. Pradinių klasių mokiniai su savo tėveliais šiai šventei rengia rudeninių puokščių parodą. Šios dienos tradicija – į šventinį koncertą pakviesti ir pasveikinti buvusius mokyklos mokytojus.

1005


Penktokų ir naujai atvykusių mokinių krikštynos.

Organizuojamos spalio mėnesį. Tai šventė penktokams ir iš kitų mokyklų atvykusiems mokiniams. Šią dieną Mokinių taryba įvairiomis užduotimis ir išbandymais tikrina penktokų ir naujai atvykusių mokinių įgūdžius. Įveikę visas kliūtis ir išbandymus, kartu su klasės vadovu prisiekę, penktokai priimami į „Ąžuolo“ progimnazijos vyresniųjų mokinių būrį. Atlikti užduotis ir prisiekti turi ir mokyklos naujokai. Tradiciškai įteikiami „Krikšto liudijimai“.

penkt


Tolerancijos diena.

Šią dieną minime kasmet lapkričio 16-ąją. Mokyklos pedagogai ir mokiniai įvairiomis formomis (Tolerancijos skėtis, Tolerancijos laivas, … gėlė, mozaika ir pan.) stengiasi atkreipti ypatingą dėmesį į pakantumo ir pagarbos kitam žmogui svarbą. Pilietinės iniciatyvos metu diskutuojama, ką reiškia žodis tolerancija, kodėl ši sąvoka tokia reikšminga mūsų visuomenėje, – juk draugiška mokykla neįsivaizduojama be vieningos ir tolerantiškos bendruomenės.

toler


Kalėdinis karnavalas.

Gruodžio pabaigoje vykstanti tradicinė šventė, suburianti mokyklos bendruomenę linksmai pasitikti gražiausias metų šventes, atskleisti savo fantaziją ir kūrybiškumą. Karnavalo temą pasiūlo vyresniųjų klasių mokiniai, o pradinukus dažniausiai džiugina atvykęs Kalėdų Senelis. Karnavalo tradicija – apdovanoti kalėdinėmis dovanomis labai gerai besimokančius mokinius ir geriausiai vakaro metu pasirodžiusias klases. Šventiniu laikotarpiu rengiami ir Advento vakarai, kuriuose skaitomos eilės, dainuojamos lyriškos dainos, prisimenami mūsų senolių papročiai.

karnavalas


Užgavėnės.

Vasario mėnesį šios šventės linksmybės vyksta mokyklos kieme. Persirengėliai – čigonai, žydai, raganos, velniai, giltinės  ir neaiškios kilmės būtybės – stebi Lašininio ir Kanapinio kovą, vėliau sudegina Morę, kad ugnimi nelabosios žiemos dvasią išvarytų, sunaikintų blogį ir kuo greičiau prišauktų pavasarį. Susirinkusieji vaišinasi blynais ir kitokiais gardumynais, krečia pokštus ir linksmai užsigavėja.

uzgav


Pilietinės akcijos.

Minint Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją  mokyklos vadovų ir mokytojų iniciatyva įvairiomis formomis (minėjimais, šventinėmis rikiuotėmis, sveikinimais miesto žmonėms, parodomis ir kt.) organizuojamos akcijos, kuriomis raginama prisiminti Lietuvai svarbias datas, gerbti mūsų valstybės praeitį, puoselėti tautiškumo bei pilietiškumo vertybes.

piliet


„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“.

Vykdoma kovo mėnesį. Pagrindinis akcijos tikslas – smurto ir patyčių prevencija. Šia akcija siekiame kurti saugesnę aplinką ne tik mokykloje, bet ir suaugusių žmonių gyvenime, atkreipti dėmesį į šios problemos svarbą. Per „Veiksmo savaitę“ vyksta įvairūs renginiai, kurių metu kalbame apie patyčių priežastis bei pasekmes, kartu ieškome būdų, kaip jas sustabdyti. Mokykla šioje akcijoje dalyvauja nuo 2010 m.


Kaziuko mugė.

Tradicinis pradinių klasių mokinių renginys, organizuojamas Kovo 4-ąją dieną arba prieš Pavasario (Velykų) atostogas. Mokiniai skatinami prisiminti ir išbandyti įvairius amatus, mokytis verslumo pagrindų, o kartu smagiam šurmuly pabendrauti ir pradžiuginti mugės lankytojus.

 


Talentų diena.

Tai diena balandžio mėnesį sujungianti į didelį būrį visus progimnazijos talentus: dainininkus, šokėjus, muzikantus, skaitovus, dailininkus ar kitokį talentą norinčius pademonstruoti mokinius. Šios šventės metu suteikiama galimybė kiekvienam atskleisti savo meninius ar kūrybinius gebėjimus, parodyti juos tėveliams ir klasėms draugams, mokytojams. Į šį renginį mielai kviečiami talentingi ar turintys savo išskirtinį pomėgį tėveliai. Vertinimo komisija išrenka talentingiausius, bet apdovanojimų netrūksta visiems dalyviams.


Abėcėlės šventė.

Gegužės mėnesį kviečianti į pačių mažiausių mokinių – pirmokų pavasario šventę, kuriai ruošiamasi ištisus mokslo metus. Vieni pirmokai rengia Abėcėlės koncertą ar popietę savo tėveliams, kiti – projektinę savaitę. Mažieji mokiniai nori parodyti, kad jau susidraugavo su raidėmis, išmoko rašyti, skaityti, kad paaugo ir tapo savarankiški.


Mokslo metų pabaigos šventė.

Gegužės mėn. pabaigoje organizuojamas koncertas, į kurį kviečiami tėveliai, buvę mokyklos mokiniai ir mokytojai. Kultūros rūmų scenoje (mokyklos salėje) pasirodo meniniai kolektyvai, atlikėjai, mokytojai. Koncertui ruošiamasi labai atsakingai, nes bendruomenei norima padovanoti įspūdingą šventę.

moks_met_baig


Padėkos diena.

Paskutinė mokslo metų diena mokykloje birželio 1-ąją savaitę, kai dėkojama 5–7 klasių mokiniams už visų mokslo metų rezultatus. Direktorius įteikia padėkos raštus geriausiai besimokantiems mokiniams, aktyviai dalyvavusiems mokyklos ir klasės veikloje, pasiekusiems aukštų rezultatų olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose. 1–4 klasių mokiniams padėkos raštai įteikiami gegužės mėn. paskutinę mokslo metų dieną. Šių dienų tradicija – įteikti padėkas ir aktyviausiems, prie mokyklos kultūros puoselėjimo prisidedantiems tėvams.


Aštuntokų išleistuvės.

Šventinis vakaras birželio mėn. , kai aštuntokams iškilmingai įteikiami pagrindinio ugdymo pirmosios dalies baigimo pažymėjimai. Aštuonerius metus bendravę, džiaugsmais ir rūpesčiais dalinęsi aštuntokai susirenka atsisveikinti su klasės vadove, mokytojais, padėkoti jiems už suteiktas žinias ir rūpestį. Mokiniai apdovanojami padėkos raštais už gerą mokymąsi, aktyvų dalyvavimą klasės ir mokyklos veikloje, pasiekimus. Graži išeinančių aštuntokų tradicija – pasodinti mokyklos kieme ąžuoliuką.

astunt