Finansinių ataskaitų rinkiniai

Dokumentų dydis neviršija 1Mb. Skaitymui rekomenduojame Adobe Reader ar panašaus tipo knygų skaitymo programas.

Pavadinimas Parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2017-06-30 parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017.06.30 duomenis parsisiųsti
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017.06.30 duomenis parsisiųsti
Aiškinamasis raštas parsisiųsti
Pavadinimas Parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2016-12-31 parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016.12.31 duomenis parsisiųsti
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016.12.31 duomenis parsisiųsti
Pinigų srautų ataskaita 2016.12.31 duomenimis parsisiųsti
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2016.12.31 duomeimis parsisiųsti
Aiškinamasis raštas parsisiųsti
Pavadinimas Parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2016-09-30 parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016.09.30 duomenis parsisiųsti
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016.09.30 duomenis parsisiųsti
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų parsisiųsti
2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2016-06-30 parsisiųsti
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-06-30 duomenis parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-03-30 duomenis parsisiųsti
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2015-12-31 parsisiųsti
Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų parsisiųsti
Finansinės būklės ataskaita 2015 m. parsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. parsisiųsti
Pinigų srautų ataskaita 2015 m. parsisiųsti