Laisvos darbo vietos

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijai reikalingas istorijos mokytojas.

Darbo vieta: J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškis. 

Darbo sutartis: neterminuota, darbo krūvis 8 kontaktinės valandos per savaitę 5-8 kl. mokiniams.

Darbo pradžia – 2021-09-01-2021-09-17 (terminuota sutartis); nuo 2021-09-20 – neterminuota sutartis.

Pedagogo pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (priklauso nuo pedagoginio stažo, kvalifikacinės kategorijos) – 7,43-8,62.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, kandidatas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus, gebėti taikyti informacines technologijas, išmanyti ugdymo turinį reglamentuojančius dokumentus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą;
  5. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu direktorius@azuolopro.lt iki 2021 m. birželio 29 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pasiteirauti galima telefonu 8 342 20104, 20102,  el. paštu direktorius@azuolopro.lt  Atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį kviečiami pretendentai, atitinkantys reikalavimus. Pokalbis su pretendentais ir atranka planuojama liepos 5 d. sutartu su pretendentais laiku.

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijai reikalingas chemijos mokytojas. 

Darbo vieta: J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškis. 

Darbo sutartis: neterminuota, darbo krūvis 2 kontaktinės valandos per savaitę 8 kl. mokiniams.

Darbo pradžia – 2021-09-01.

Pedagogo pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (priklauso nuo pedagoginio stažo, kvalifikacinės kategorijos) – 7,43-8,62.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, kandidatas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus, gebėti taikyti informacines technologijas, išmanyti ugdymo turinį reglamentuojančius dokumentus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą;
  5. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu direktorius@azuolopro.lt iki 2021 m. birželio 29 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pasiteirauti galima telefonu 8 342 20104, 20102,  el. paštu direktorius@azuolopro.lt  Atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį kviečiami pretendentai, atitinkantys reikalavimus. Pokalbis su pretendentais ir atranka planuojama liepos 5 d. sutartu su pretendentais laiku.