Laisvos darbo vietos

VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA IEŠKO LOGOPEDO

Neterminuota sutartis, darbo krūvis – 11,5 val. per savaitę., (0,5 et.).

Darbo užmokestis – apie 481,36 Eur - 608,96 Eur neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo pedagogo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

Reikalavimai:

 • aukštasis išsilavinimas;
 • logopedo kvalifikacija;
 • gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • veiklą reglamentuojančių dokumentų išmanymas ir gebėjimas taikyti darbe;
 • Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Logopedo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Gyvenimo aprašymą (CV)

Dokumentai priimami iki spalio 14 d. siunčiant el. paštu rastine@azuolopro.lt. arba  pristatant į įstaigą adresu J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškis.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis žodžiu. Pokalbis su pretendentais ir atranka planuojami spalio 16 d. su pretendentu sutartą valandą.

Pasiteirauti galima telefonu 8 342 20104, 8 342 20102,  el. paštu direktorius@azuolopro.lt, adresu J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškis.