Laisvos darbo vietos

Darbo laikui nuo 2021 m. lapkričio 15 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijai reikalingas mentorius. 

Pareiginės algos koeficientas –  nuo pagal darbo stažą ir mokytojo kvalifikacinę kategoriją (vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 galiojančia redakcija).

Darbo vieta: J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškis. 

Darbo sutartis: terminuota, darbo krūvis – 88 val.

Pareigybės lygis –A2

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, kandidatas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus, gebėti taikyti informacines technologijas, išmanyti ugdymo turinį reglamentuojančius dokumentus, šiuolaikinio ugdymo principus, gebėti teikti grįžtamąjį ryšį, turėti ne mažiau kaip 4 metų pedagoginės darbo patirties, pageidautina ne žemesnė nei mokytojo metodininko kategorija, mentoriaus kvalifikaciją įrodantys dokumentai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą;

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu direktorius@azuolopro.lt iki 2021 m. lapkričio 9 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pasiteirauti galima telefonu 8 342 20104, 20102,  el. paštu direktorius@azuolopro.lt  Atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį kviečiami pretendentai, atitinkantys reikalavimus. Pokalbis su pretendentais ir atranka planuojami lapkričio 11 d. sutartu su pretendentais laiku.