Susitikimas su Selemonu Paltanavičiumi

Progimnazijoje vykdoma vaikų socializacijos programa „Skaitau, tyrinėju, atrandu“. Šios programos tikslas – ugdyti mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus įtraukiant į aktyvią tiriamąją, kūrybinę ir pažintinę veiklą, plėtojant  tarpdalykinę integraciją. Vienas iš numatytų vykdomos programos  renginių – spalio 15 d. progimnazijoje įvykęs susitikimas su rašytoju, gamtininku, fotografu, aplinkosaugininku, radijo laidų vedėju, LRT televizijos projekto „Nacionalinė ekspedicija“ dalyviu  Selemonu Paltanavičiumi.

„Mano vaikystė buvo nesibaigiantys atradimai, kurie tęsiasi iki dabar. Aš gimiau gamtoje, augau joje, gyvenau ir tebegyvenu tik ja“, – susitikime pasakojo svečias. Pirmąj knygą, tiesa, iš pradžių tik sau, parašė būdamas septintokas. Rašė, nes apsilankius bibliotekoje, rasdavo mažai su gamta susijusių knygų. O pirmoji, pasiekusi skaitytojus –  „Žalios miško istorijos“ (1978) buvo išleista dar studentaujant.

„Visada prisistatau, kaip vaikų rašytojas. Kodėl? Vaikai yra pati geriausia investicija, ir jie  tikrieji kritikai, – suaugęs gali dantis sukandęs perskaityti storiausią knygą, o vaikas, jei jam nepatinka pirmasis puslapis ar net pastraipa, be gailesčio knygelę numes…“ Iš viso S. Paltanavičius yra parašęs apie 80 knygų, dauguma jų skirtos vaikams.

Susitikimo metu rašytojas papasakojo apie ilgą  knygos kelią iki skaitytojo – nuo  pirmosios minties impulso iki istorijos tekste ir iliustracijoje, skaitė lapino ir zuikio laiškus, skirtus mieste gyvenančiam autoriui. Mokiniai sužinojo, kad ežio spygliai visai ne spygliai, o plaukai; kad ryškiai ir spalvotai knygelei išspausdinti tereikia keturių spalvų. Jis didžiavosi gimęs Suvalkijos regione, nes, anot rašytojo, čia kalba pati gražiausia ir taisyklingiausia.

Tikimės, kad paskatinti rašytojo Selemono Paltanavičiaus meilės gamtai, gyvūnėliams, į mus supančią aplinką pažvelgsime  kiek kitaip: smalsiau, atidžiau, ieškodami paslapties, mokydamiesi ne tik stebėti, bet ir pastebėti, kūrybiškai, vaizdžiai perteikti gamtamokslines žinias.

 Po susitikimo mokiniai turėjo galimybę įsigyti rašytojo knygų su autoriaus autografu.

Vaikų socializacijos programos „Skaitau, tyrinėju, atrandu“ vadovė Dalia Skinkienė  ir programos vykdytoja Rasa Bondzinskienė