Vaiko gerovės komisija

Dokumentų dydis neviršija 1Mb. Skaitymui rekomenduojame Adobe Reader ar panašaus tipo knygų skaitymo programas.

DokumentasParsisiųsti
Švietimo pagalbos teikimo schemaparsisiųsti
Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2022-2023 m. m.parsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022–2023 m. m.parsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021–2022 m.m.parsisiųsti
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020–2021 m.m.parsisiųsti
Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2021-2022 m. m.parsisiųsti
VGK veiklos planas 2019–2020 m.m.parsisiųsti
VGK veiklos planas 2018–2019 m.m.parsisiųsti
VGK veiklos planas 2017–2018 m.m.parsisiųsti
Vaiko gerovės komisijos narių atsakomybė (funkcijos)parsisiųsti
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašasparsisiųsti