Psichologas

Progimnazijoje dirba psichologė, kuri teikia konsultacijas visiems progimnazijos bendruomenės nariams.

Jurgita Galinskienė

El.paštas  j.galinskienė@gmail.com

Darbo laikas  
Pirmadienis 9.30-15.00
Antradienis 9.30-15.00
Trečiadienis 9.30-15.00
Pietų pertrauka 11.30-12.00

 

Psichologinės pagalbos uždaviniai:

  • nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
  • stiprinti mokytojų, kitų progimnazijos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų;
  • padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo(si) procese.

Psichologo veiklos sritys:

  • įvertinimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
  • konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
  • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Konfidencialumas: informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali.

Nemokamą psichologinę pagalbą Tau gali suteikti:

Psichologinės pagalbos tarnyba Telefono numeris/el.paštas Darbo laikas
Vaikų linija 116111  

Rašyti: https://www.vaikulinija.lt

Kasdien 11.00-23.00  

Atsako per 24 valandas.

Jaunimo linija 8-800 28888  

Rašyti: https://jaunimolinija.lt

Visą parą  

Atsako per 24 valandas.

Vilties linija,  

Psichologinė pagalba suaugusiems

116123  

Rašyti: http://paklausk.kpsc.lt

I-IV visą parą  

Atsako per tris darbo dienas.

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba 8-699 43476 (telefoniniai pokalbiai mokami) I-IV. 8.00-17.00  

V. 8.00-15.45

Dokumentas Parsisiųsti
Psichologės veiklos planas 2021 – 2022 m. m. parsisiųsti
Psichologės veiklos planas 2020 – 2021 m. m. parsisiųsti