Vizija, misija, vertybės

 

Misija
 

Saugioje, modernioje, pagarba vienas kitam grįstoje progimnazijoje teikti kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį (pirmosios dalies) išsilavinimą, neformalųjį švietimą, sudaryti sąlygas tobulėti visiems progimnazijos bendruomenės nariams.

 

Vizija
 

Moderni1, auganti2 progimnazija – svajonių3 mokykla 2019 m. – atliepianti bendruomenės, nacionalinius ir savivaldybės poreikius. Visą gyvenimą besimokančios bendruomenės centras.

1 – Moderni mokytojais, ugdymo(si) procese taikančiais šiuolaikinę mokymosi sampratą, aprūpinta mokymo priemonėmis, įkurtomis edukacinėmis erdvėmis (centrais), atnaujintu sporto aikštynu.

2 – Auganti progimnazija, pasižyminti ugdymo(si), organizacijos veiklos veiksmingumu, sėkme, mokinių skaičiumi (2019 m. rugsėjo mėn. 260–280 mokinių).

3 – Svajonių mokykla –vizija, kuriama, įgyvendinama progimnazijos bendruomenės.

 

Vertybės
 

 Atsakomybė:

 • vykdome pareigas;
 • atsakome už savo veiksmus;
 • atliekame prisiimtą darbą.

„Būti atsakingam – tai būti patikimam ir vertam pasitikėjimo, tokiam, kuriuo kiti gali pasikliauti. Jausti atsakomybę už kitus žmones ar įvykius – vadinasi, atsakyti ir už savo veiksmus.
(P. Schiller, T. Bryant. Vertybių knyga. Kaunas: „Šviesa“, 2004 m., 134 psl.)

Bendradarbiavimas:

 • atliekame veiklas kartu;
 • veikiame grupėse, komandose;
 • padedame vieni kitiems;
 • kartu sprendimus priimame;
 • dalinamės patirtimis, idėjomis;
 • palaikome ryšius  bendruomenėje, su partneriais.

 „Tai visų mūsų pastangos bendram tikslui pasiekti. Bendradarbiaudami galime greičiau ir lengviau atlikti darbą negu kiekvienas atskirai. Bendrai dirbdami patiriame buvimo kartu džiaugsmą.
(P. Schiller, T. Bryant. Vertybių knyga. Kaunas: „Šviesa“, 2004 m., 18 psl.)

Draugystė:

 • esame atviri;
 • pasitikime vieni kitais;
 • toleruojame kiekvieną žmogų.

 „Draugystė – tai nepaprastas, kupinas atradimų patyrimas. Jis padeda mums augti, pažinti pasaulį, atskleisti save. (…) Tikras draugas – žmogus, su kuriuo gerai jautiesi ir norisi su juo būti.  

Draugai turėtų:

 • stengtis palaikyti vienas kitą;
 • klausytis, kai draugas kalba;
 • padėti, jei tik gali padėti;
 • nestumti vienas kito į pavojingas situacijas;
 • turėti gerą draugą = būti geru draugu.“

Sąžiningumas:

 • laikomės žodžio;
 • elgdamiesi sąžiningai, ugdome pasitikėjimą savimi;
 • esame sąžiningi sau ir kitiems.

 „Mes esame sąžiningi, kai kalbame tiesą ir teisingai elgiamės su kitais.“
(P. Schiller, T. Bryant. Vertybių knyga. Kaunas: „Šviesa“, 2004 m., 64 psl.)

Sveikata:

 • puoselėjame gamtos dovaną – sveikatą ir stiprybę;
 • be priežasties nepraleidinėjame pamokų.

„Norite išlavinti mokinio protą – lavinkite jo kūną ir jėgą, kuria remiasi protas, saugokite sveikatą, siekite stiprybės.“ (Žanas Žakas Ruso)