Įsakymai karantino metu

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS.. DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO TAIKYMO VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS KETVIRTOJE KLASĖJE.Parsisiųsti
VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS. DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO RĖŽIMO TAIKYMO KETVIRTOJE KLASĖJE.Parsisiųsti
VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS. DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO PRADINĖSE KLASĖSE.Parsisiųsti
DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS PRADINĖSE KLASĖSEParsisiųsti

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius. Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos ketvirtoje klasėje

Parsisiųsti

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos 2A klasėje

Parsisiųsti

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktorius. Dėl infekcijų plitimą ribojančio rėžimo taikymo 2A klasėje (2021 04 27)

Parsisiųsti

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktorius. Dėl pradinio ugdymo organizavimo nuo 2021 m. balandžio 26 d.

Parsisiųsti

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktorius.. Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo pirmoje klasėje (2021 04 20)

Parsisiųsti

Ugdymo organizavimo gairės

Parsisiųsti

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos pradinių klasių mokinių ugdymo nuo kovo 22 dienos tvarka

Parsisiųsti

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktorius. Dėl pagrindinio ugdymo I dalies mokinių, mokymosi nuotoliniu mokymosi būdu mokykloje. 2021 03 19

Parsisiųsti

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktorius. Dėl ugdymo organizavimo. 2021 03 19

Parsisiųsti

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktorius. Dėl ugdymo mišriu būdu grafiko patvirtinimo. 2021 03 19

Parsisiųsti

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktorius. Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies mokinių mokymosi nuotoliniu mokymosi būdu mokykloje. 2021 01 25

Parsisiųsti