Sėkmės istorijos

Man sėkmė yra siekti kuo geresnių mokslo rezultatų. Šiais metais didžiausia sėkmė buvo ta, kad pradėjome mokytis naują dalyką – fiziką. Man labai patiko ir puikiai sekėsi, nes daug skaičiau ir papildomai sprendžiau uždavinius. Sėkmę padėjo pasiekti kantrybė ir noras kuo daugiau sužinoti. Tai svarbu tolesniam žinių gilinimui. Kitais mokslo metais visiems dalykams skirsiu dar  daugiau dėmesio.

Kamilė Šlekytė 7 klasės mokinė


Man sėkmė reiškia labai daug: tai yra tai, ką nori pasiekti, ir tą padarai  gerai ne tik mokydamasis, bet ir sportuodamas. Man svarbu gerai mokytis dėl to, kad ateity galėsiu turėti išsilavinimą. Sėkmės man padėjo siekti, tėvai, mokytojai.

Ernestas Labašauskas 7 klasės mokinys


2017-2018 m. m. TREČIOKŲ SĖKMĖS ISTORIJOS

Man  sėkmė yra tai, kas man sekasi. Nevėlavau į pamokas ir joms pasiruošiau, savarankiškai suradau informacijos nurodytuose šaltiniuose. Man pavyko, nes norėjau pasiekti daugiau. Man padėjo mokytojai, tėvai ir brolis. Mokytis svarbu, nes turėsiu geresnį išsilavinimą, darbą. Kitais mokslo metais daugiau dėmesio skirsiu matematikai.

Džesmina Jurkšaitė


Man sėkmė yra, kai gerai mokaisi, susirandi draugų. Aš patyriau sėkmę, nes gerai mokiausi. Man pavyko, nes mokiausi mokykloje ir namie. Man padėjo mokytoja, mama, tėtis, močiutė. Man sėkmė svarbi, kad galėčiau kur nors įstoti mokytis, paskui dirbti galėčiau. Daugiau dėmesio aš planuoju skirti matematikai, lietuvių kalbai.

Austėja Gražulytė


Man sėkmė, tai jausmas, kai tau kažkas labai pasiseka ir jauti didelį džiaugsmą. Trečioje klasėje man sekėsi dailės pamokos, nes esu meniška ir kūrybinga. Mano giminėje yra labai kūrybingų žmonių, tikriausiai dėl to man piešimas, lipdymas labiausiai sekasi. Aš esu kruopšti, atkakli ir turiu daug kūrybinių idėjų. Užaugus tikiuosi dirbti darbą, kuris bus susijęs su kūryba. Nors nuo mažens svajoju būti gyvūnų gydytoja, bet tikiuosi, kad laisvalaikiu piešiu. Tai mane atpalaiduoja, nuramina ir lavina koncentraciją. Ketvirtoje klasėje noriu skirti dar daugiau dėmesio skaitymui, nes man patinka įdomios istorijos, bei laimingos pabaigos. Dar labai noriu gerai išmokti daugybos lentelę.

Livija Vaičiūnaitė


Man sėkmė yra džiaugsmo akimirkos. Šiais mokslo metais aš patyriau sėkmę, kai žaidžiau futbolą su dideliais žmonėmis ir įspyriau įvartį. Man pavyko pasiekti sėkmę, nes daug treniravausi. Man padėjo trenerė. Ši sėkmė man svarbi ateičiai, nes užaugusi galėsiu žaisti futbolą. Aš skirsiu daugiau dėmesio treniruotėms.

Loneda Mockevičiūtė


Man sėkmė yra, kai gerai parašau testus ir, kai mokausi. Šiais metais aš patyriau sėkmę, kai rašiau matematikos testus. Man pavyko pasiekti sėkmę, nes man patinka ir sekasi matematika. Man šią sėkmę padėjo pasiekti mokytoja ir močiutė. Ši sėkmė svarbi ateičiai, nes reikės susirasti gerą darbą. O jei mokaisi blogai, tai gauni blogą darbą. Aš ateinančiais mokslo metais daugiau dėmesio skirsiu lietuvių ir anglų kalboms.

Justas Alavočius


Trečia klasė yra mano sporto karjeros pradžia. Sėkmė yra – užsibrėžtų tikslų pasiekimas. Ne visada pasiseka, bet man padeda mano artimųjų ( mamos, sesės) palaikymas ir tikėjimas. Aš nuolat treniruojuosi ir stengiuosi būti stiprus. Mokykloje man labai patinka sporto būrelis. Dalyvauti įvairiose varžybose labai smagu. Nors ir kartais aplanko nesėkmė, bet aš žinau, kad būsiu geriausias sportininkas mokykloje. Trečioje klasėje buvau pakviestas į Marijampolės regiono pietvakarių rinktinę. Man tai yra didžiausia sėkmė. Rinktinės treneris sako:

  • Geri krepšininkai labai gerai mokinasi.
  • Todėl ketvirtoje klasėje sieksiu gerų rezultatų. Tikiu savo sėkme.

Tomas Čiuplys


Man sėkmė yra, kai viskas sekasi puikiai. Man geriau sekasi skaityti knygas, įdėmiai klausau mokytojos, daug stengiuosi. Man padeda mokytojai, tėvai, sesės ir brolis. Ši sėkmė ateityje bus svarbi mano mokslams. Kitais mokslo metais daug dėmesio skirsiu mokslui.

Diana Kavaliauskaitė


Sėkmė man yra geras mokymasis ir teigiamas žinių įvertinimas. Praėjusiais mokslo metais aš gavau dvi padėkas už gerą mokymąsi. Šią sėkmę pavyko pasiekti atkakliu darbu ir pavyzdingu elgesiu. Man padėjo mokytoja, mama, mano užsispyrimas ir ryžtas. Žinios, kurias įgijau trečioje klasėje, padės man geriau atlikti užduotis kitais mokslo metais. Planuoju skirti daugiau dėmesio lietuvių ir anglų kalboms.

Emilija Didvalytė


Mano sėkmė – pagyrimai. Kai mane pagiria. Šiais metais didžiausią sėkmę patyriau, kai dalyvavau sportinėse varžybose. Laimėjom kvadrato varžybas. Man pavyko pasiekti sėkmės dėl gero trenerio. Ši sėkmė svarbi, kad vėliau patekčiau į olimpiadą. Kitais metais stengsiuosi irgi skirti laiko sportui.

Mantas Vyšniauskas


Mano sėkmė – tai laimė arba kažkas gero. Aš patyriau drąsą ir naujus dalykus. Man padėjo mokytoja ir tėvai. Kad būčiau doras ir savo vaikams papasakočiau savo išmoktus dalykus. Planuoju daugiau laiko skirti skaityti knygas, dalyvauti renginiuose ir daugiau laiko mokslui.

Domas Kaminskas


Sėkmę gali patirti savyje. Daug keliavau su skautų būreliu be tėvų ir buvau drąsus. Vasarą pėsčiomis ėjau į žygius po 33 kilometrus. Man pavyko pasiekti sėkmę, nes buvau drąsus, savarankiškas ir gudrus. Man padėjo šeima, mokytoja, draugai, vadovai. Mano ateičiai ši sėkmė svarbi, nes mokausi būti savarankiškas, gudrus ir atsakingas. Ateinančiais metais daugiau dėmesio skirsiu mokslui ir sportui.

Karolis Kacevičius


Man sėkmė yra nuostabus dalykas. Kai sėkmė aplanko, tai labai smagi gyvenimo dalis. Sėkmė buvo, kai su šokių būreliu laimėjome pirmą vietą. Jūs galvojat, kaip mums pavyko pasiekti šitą sėkmę. O štai – mes visos labai stengėmės. Mums padėjo šokių vadovė. Ji mane ir kitas mergaites mokė šokti. Taip pat ir mama prie to prisidėjo. Kuo ji svarbi ateičiai? Aš manau , kad vėl mes stengsimės ir laimėsime pirmą vietą. Kitais metais labiau stengsiuosi šokiuose ir mokykloje.

Saulė Povilaitytė


Mano sėkmė – tai geri atsitikimai. Trečioje klasėje pasisekė matematika. Matematika man sekėsi, nes stengiausi ir mokiausi papildomai. Man padėjo šią sėkmę pasiekti mokytoja ir mama. Man tai reikalinga ir kitiems mokslo metams. Stengsiuosi būti drausmingesnis ir gerai mokintis.

Lukas Mc Donald


Man sėkmė yra, kai gaunu daiktą, kurio labai noriu. Mano sėkmė šiais metais yra aukštesnieji lygiai ir diplomas. Man pavyko vien dėl to, kad aš stengiausi ir klausiau mokytojų. Be tėvų, mokytojų nebūčiau pasiekęs šios sėkmės. Ši sėkmė man svarbi ateičiai dėl geros algos. Kitais metais aš daugiau dėmesio skirsiu knygoms.

Simas Biskys


Mano sėkmė yra mokslas. Trečioje klasėje aš gerai mokiausi. Aš sėdėjau prie knygų. Man padėjo tėvai, mokytoja. Man mokslai pravers, kad galėčiau būti mokytoja. Aš stengsiuosi būti tvarkinga, rūpinsiuosi gamta.

Ugnė Daugėlaitė


Kažką gauni, laimi, tai man yra sėkmė. Dar man sėkmė, kai diplomą, padėką gaunu. Kai gerai mokausi, gaunu žalius parašus. Tai gerai. Mokytoja buvo gerai, tai gavau parašų, skaičiau knygas. Noriu, kad mokinčiausi gerai ir laikyčiausi mokinio elgesio taisyklių. Man padėjo sėkmės pasiekti klasiokai, mokytoja, tėvai. Norėčiau ir toliau sėkmę turėti, kad mokinčiausi ir klausyčiau mokytojos. Norėčiau kad sėkmė mane lydėtų tolyn tolyn. Per pamokas klausysiu mokytojos.

Vita Maišiukaitytė


Sėkmė mane aplanko tada, kai aš gaunu gerus pažymius. Šiais mokslo metais mano sėkmė buvo, kai gavau gerus pažymius ir nei vieno nepatenkinamo lygio. Man pavyko pasiekti sėkmę mokytojai, tėvai, seneliai, draugai ir kiti artimieji. Ši sėkmė mano ateičiai svarbi tuo, kad pasiekčiau mylimą profesiją. Ateinančiais mokslo metais daugiau dėmesio planuoju skirti mokslams.

Gabija Vaičiūnaitė


Sėkmė man, kai viskas sekasi, kai padarau viską, ką sako mokytoja. Praėjusiais metais man pavyko gerai skaityti knygas arba dar gerai sekėsi skaičiuoti. Sėkmę pavyko pasiekti, nes aš gerai atlikdavau namų darbus ir tik retai, labai retai jų nesu atlikęs. Sėkmę dažniausiai pavyko pasiekti be pagalbos. Kartais pasitardavau su draugais. Ši sėkmė man svarbi, nes tikrai be matematikos arba lietuvių kalbos žinių nelabai ką pasieksi. Daugiau dėmesio 4 klasėje skirsiu klausyti mokytojos.

Ąžuolas Gataveckas


Sėkmė, tai kai žmogui kas nors pasiseka ir jis laimingas. Buvau laiminga, kai gavau padėką už šokių pamoką. Aš labai stengiausi, padėjo sėkmę pasiekti mokytojai, tėvai. Ateityje noriu būti šokių mokytoja. Ketvirtoje klasėje planuoju daugiau dėmesio skirti mokslui.

Justė Jankauskaitė


Sėkmė man – siekimas tikslo ir geras įvertinimas už gerai atliktą darbą. Taip pat sėkmė, kai dainuoju ir gaunu kokį nors apdovanojimą. Trečioje klasėje aš aš patyriau labai didelę sėkmę anglų kalbos ir muzikos pamokose. Man pavyko, nes turėjau daug pagalbininkų. Man padėjo pasitikėjimas savimi, įdėtas darbas siekiant tikslo ir, žinoma, mano tėveliai, mokytoja, močiutė. Mano įgūdžiai gali pagerinti mokymąsi ateityje. Ketvirtoje klasėje stengsiuosi skirti daugiau dėmesio visoms mokymosi šakoms.

Kamilija Buckiūnaitė


Man sėkmė, tai geras mokymasis ir pastangos. Trečioje klasėje mano sėkmė buvo – geras mokymasis.  Man šią sėkmę pavyko pasiekti, nes kruopščiai mokiausi. Man ją padėjo pasiekti mokytoja ir šeimos nariai. Ši sėkmė mano ateičiai labai svarbi, nes jeigu mokinsiuosi, daug ką pasieksiu. Ketvirtoje klasėje planuoju daugiau dėmesio skirti anglų kalbos pamokoms.

Liepa Mockevičiūtė


Kiekvienas žmogus sėkmę supranta kitaip, o man sėkmė yra knygų skaitymas. Trečioje klasėje man sekėsi skaityti knygas, surasti informaciją, siekiau geresnių mokymosi rezultatų, padėdavau kitiems, dalyvavau renginiuose. Man šitie dalykai sekėsi geriausiai iš visų kitų. Man patiko viskas: dalyvauti renginiuose, skaityti knygas, bet viskam reikia noro, kai yra noro, tada viskas pavyksta. Man sėkmę padėjo pasiekti tėtis, mama, močiutė ir geriausia mokytoja. Ši sėkmė mano ateičiai svarbi tuo, kad galėsiu tapti protingesnis, sumanesnis. Kitais mokslo metais aš planuoju skirti daugiau dėmesio taisyklių, susitarimų  laikymuisi, įdėmiau klausysiu ir aktyviau dalyvausiu pamokose.

Arnas Biriukas


Book titled 'PIRMOKŲ SĖKMĖS ISTORIJOS'Read this free book made on StoryJumper

Mano sėkmės istorija

 Labai greitai prabėgo mokslo metai. Man jie buvo pirmieji šioje mokykloje. Metai buvo labai sėkmingi, todėl aš tikrai žinau, kas yra sėkmė. Sėkmė – tai tokia būsena, kai tau kažkas labai sekasi, kai tu jautiesi gerai. Man pavyko sužinoti labai daug naujų dalykų, susirasti daug draugų, už savo atliktą darbą  gauti gerų pažymių. Šioje mokykloje man buvo įdomu ir gera.

Aš daug mokiausi, skaičiau daug knygų, buvau aktyvus klasės ir mokyklos gyvenime. Sėkmė mane aplankė, nes buvau pareigingas, laikiausi susitarimų. Man patiko stebėti, eksperimentuoti, ieškoti naujos informacijos. Aš nebijojau klausti, kreiptis pagalbos į mokytojus, draugus. Aš tikėjau savo jėgomis ir visada sau kartojau „aš galiu“. Mane skatino tėvai, mokytojai, draugai. Galvoju, kad mano užsispyrimas ir noras būti geriausiu padėjo man pasiekti aukštų rezultatų.

Turint daug žinių ir mokant jas pritaikyti, galima pasiekti visas savo svajones. Aš turiu keletą svajonių ir tikiuosi, kad jos sėkmingai išsipildys. Kitais mokslo metais ir toliau sieksiu savo užsibrėžto tikslo.

5 klasės mokinys Kristupas Račkauskas