Talentų diena 2018

Prieš savaitę „Ąžuolo“ progimnazijoje vyko tradicinis pramoginis renginys „Talentų diena“, kurio tikslas – padėti atsiskleisti mokinio kūrybiškumui, skatinti pasitikėjimą, savęs pažinimą. Mokiniai savo muzikinius šokio, dainavimo, grojimo, sportinius, netgi magijos gebėjimus demonstravo mylimoms Mamoms jų šventės proga.

Renginys prasidėjo mokinių improvizaciniu vaidinimu, kuris simboliškai pasakojo apie kiekviename žmoguje slypintį talentą, apie tai, kad nuo kasdienių darbų rutinos ir kūrybiškumo ribojimo, tiek suaugęs, tiek vaikas „pilkėja“, neatskleisdamas savo polinkių ir prigimtinių gebėjimų. Susirinkusius žiūrovus ir dalyvius šiltu žodžiu sveikino mokyklos direktorė Gileta Naujokienė, sakydama, jog didžiausias talentas būti Mama ir gebėti atskleisti talentus savo vaikuose.

Toliau sekė vienas už kitą įvairesni, įdomesni, žaismingi bei dėmesį prikaustantys pasirodymai. Daugiausiai žiūrovų aplodismentų sulaukė jauniausi dalyviai, kurie scenoje jautėsi kaip tikri artistai.

Prieš šventę progimnazijoje buvo surengta mokinių mamų, močiučių, tėvelių kūrybinių darbų (tapybos, piešinių, mezginių, nėrinių ir kt.) paroda. Gėrėjomės paveikslais, nertomis suknelėmis, rankinėmis, papuošalais, rankų darbo namų interjero detalėmis. Savo išskirtiniais pomėgiais sutiko pasidalinti Alma Bulotienė, Marija Mieliauskienė, Asta Žilinskienė, Rūta Šeštakauskė, Kristina Eidukaitienė, Sondra Lasevičienė, Aldona Bartininkienė, Mindaugas Janulaitis, Milda Džermeikienė, Rima Busaitytė, Teresė Merkevičienė, Ina Dubickienė, Jurgita Meištienė, Nijolė Kumetaitė, Odeta Staškūnienė, Edita Levulienė.

Pasibaigus mokinių pasirodymams mamoms, atsiliepusioms į kvietimą dalyvauti parodoje, progimnazijos direktorė įteikė padėkos raštus, o visi Talentai buvo pavaišinti ledais.

Mokiniai taip pat šiltai dalinosi šios dienos įspūdžiais:

„Mums talentų diena paliko didelį įspūdį, nes dalyviai parodė įdomius talentus, buvo smagu sudalyvauti bei juoktis su visais kartu“. (4 klasė)

„Vedėjus tikrai giriu, jie puikiai susitvarkė“ (8 klasė)

„Gražiai pagrojo smuiku 1 klasės mokinė Uršulė Merkevičiūtė. Po renginio buvo smagu su klasės draugais ir mamomis valgyti tortą, iškeptą Tito Dubicko mamos“. (1 klasė)

„Šis renginys patobulėjo lyginant su ankstesniais metais, nes buvo įdomesnių talentų“. (Mokinių taryba)

„Labai patiko Mokinių tarybos improvizacinis vaidinimas“. (7 klasė)

„Man patiko visi vaikų talentai. Smagu, kad buvo daug žiūrovų ir naujoji mokyklos direktorė“. (PUG auklėtinė Miglė Šeštakauskaitė)

Buvo pastebėjimų, jog renginiui yra kur augti: skirti daugiau dėmesio pasirodymo kokybei; skleisti žiūrovų kultūrą; skatinti vyresniųjų mokinių aktyvumą.

Tikimės, kad kitais metais susibūrę į šventę, naujai atrasime talentus ir vieni kitus.

Pavaduotoja ugdymui Vilma Anelauskienė

Mokinių tarybos kuratorė Ina Bikauskienė