Laisvės gynėjų diena paminėta visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Sausio 11 d. mokykloje vyko kasmet inicijuojama pilietinės iniciatyvos akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta prisiminti 1991 metų sausio įvykius bei kartu pasidžiaugti apginta Lietuvos laisve. Pilietinė iniciatyva vyksta jau dvyliktą kartą.

Akcija prasidėjo aštuntą valandą ryto. Languose dešimčiai minučių buvo uždegtos vienybės ir atminimo žvakelės. Mokiniai ir mokytojai tylos minute pagerbė Lietuvos laisvės gynėjus. Vyresnėse klasėse vyko istorijos pamokos, kuriose archyvine medžiaga prisiminta vienybės ir laisvės siekio vedinų Lietuvos piliečių pasiekta istorinė pergalė.

Tarsi atminties ir pagarbos Laisvės gynėjams ženklą, mokiniai ir mokytojai prisisegė Neužmirštuolės žiedą.

Mokyklos stende  buvo iškabinti mokinių darbai sukurti per dailės pamoką.„Ačiū, Laisvės gynėjams“ pavadintoje parodėlėje dominavo televizijos bokštas, neužmirštuolės simbolis, bei padėkos žodžiai gynėjams „Jūs apgynėte Laisvę“, „Užaugome laisvi“. Karpinius - kryžius iškirpo dailės būrelio nariai. Bibliotekoje taip pat buvo parengta paroda Sausio 13-osios aukoms atminti.

Istorijos mokytoja L. Kraulėdienė