Pasibaigus I pusmečiui – refleksijos diena

Šiemet, kaip ir praeitais metais, po pusmečio pabaigos, progimnazija vieną ugdymo dieną skyrė trišaliams pokalbiams (mokinys-tėvai-mokytojas). Tai vadinama Refleksijos diena, vykusi vasario 12 d. Šios dienos tikslas – geriau suprasti MOKINIO stiprybes ir tobulintinus aspektus, patirtus jausmus ir emocijas, išsiaiškinti pagrindines vertybes ir viltis, lūkesčius, pamatyti perspektyvas ar sritis tobulinimui(si).

Refleksijos diena prasidėjo rikiuote, kurioje mokyklos direktorė G. Naujokienė pagarsino visus mokinius, I pusmetyje laimėjusius prizines vietas, tapusius laureatais respublikiniuose ir rajoniniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose. Tokių prizinių (I-III) vietų (individualiai ir komandomis) iškovota net 14, o kur dar konkurso „Olympis“, „Kings“ I–III laipsnio diplomai ir medaliai. Juos pelnė net 38 (1–6 klasių) mokiniai. Direktorė vieną po kito vardijo ir kitus – dalyvavusius įvairiuose konkursuose – mokinius, dėkojo juos ruošusiems mokytojams. (Kiti mokinių pasiekimai (olimpiadose, konkursuose, varžybose) 2019-2020 m. m. I pusmetis)

Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė I. Bikauskienė paskelbė klasių nominacijas už geriausią I pusmečio pažangumą, lankomumą, mokyklinės uniformos dėvėjimą, įteikė medalius didžiausią pažangą padariusiems 5-8 klasių mokiniams.

Po apdovanojimų vyko trišaliai pokalbiai. Tądien 23 pedagogai pravedė 177 pokalbius (28 mokinių nebuvo), kuriuose dalyvavo 89 tėvai (50,2 proc.).

Mokinių atostogų metu mokytojai aptarė vykusią Refleksijos dieną: dalinosi įspūdžiais,  nuomonėmis, patirtomis emocijomis, pasidžiaugė mokinių gebėjimu kalbėti apie savo ugdymąsi,  lūkesčius, įvardinti problemas, trukdančias patirti sėkmę.

Tikimės, kad tokie pokalbiai kuria atvirus, pozityvius mokyklos bendruomenės tarpusavio santykius, ugdo mokinių pasitikėjimą, savivertę, atveria tolesnio mokymosi ir karjeros perspektyvas.

Pavaduotoja ugdymui Vilma Anelauskienė