Mokiniai dalinosi sėkmės istorijomis konferencijoje

Birželio 2 d. progimnazijoje vyko mini konferencija ,,Mano sėkmės istorija“. Jos tikslas – skatinti mokinių saviraišką ir pasitikėjimą savo galiomis.

Dalyvius sveikino konferencijos svečias – buvusi mūsų progimnazijos mokinė Kornelija Anelauskaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijusi meno vadybos magistro laipsnį, kurianti sėkmingą komunikacijos koordinatorės karjerą Vilniaus mažajame teatre, plėtojanti veiklą savo įkurtame kultūriniame tinklaraštyje ANE, išleidusi knygą. Kornelija atvirai pasakojo apie savo kelią sėkmės link, nuolatinį norą smalsauti ir dalintis kultūriniais atradimais su kitais.

Toliau savo sėkmės istorijomis dalinosi progimnazijos mokiniai. Jų veikla įdomi ir plati.

1 klasės mokiniai džiaugėsi savo šokių, šachmatų, robotikos, futbolo, krepšinio, dailės, dainavimo pasiekimais, didžiavosi perskaitytu knygų skaičiumi. Savo sėkmės istorijomis dalinosi su antrokais, ketvirtokais ir šeštokais.

Antrokai kalbėjo, kaip išmoko groti elektrine gitara, akordeonu, perskaitė labai daug knygų, pažino dinozaurų pasaulį, įvaldė lankstumo meną.  

3a klasės mokiniai pasidžiaugė ne vien savo akademine pažanga, bet ir keramikos, šokių, šachmatų, krepšinio, imtynių bei futbolo pasiekimais. Savo pristatymus paįvairino skaidrėmis, vaizdo medžiaga ir trofėjų bei darbų parodomis.

3b klasės mokiniai didžiavosi pasiektais mokslo rezultatais, aktyvia popamokine veikla, išsikėlė naujus tikslus, numatė žingsnelius, kaip jų sieks. Įvardino ir nesėkmes, dalinosi patarimais, kaip jų išvengti, akcentavo tarpusavio bendradarbiavimo svarbą.

Ketvirtokai savo sėkmėmis dalinosi ne tik klasėje, bet ir su pirmokais, trečiokais ir septintokais, klausėsi trečiokų pristatymų. Mokiniai kontaktinį mokymą įvardino kaip didelę sėkmę. Jie džiaugėsi įvairia užklasine veikla, muzikos, dailės pasiekimais, teigė, kad sėkmę pasiekti padėjo išsikelti tikslai, mokytojų bei šeimos pagalba.

5–8 klasių mokiniai dažniausiai savo sėkmę siejo su akademine pažanga, pasiekimais olimpiadose bei konkursuose, dalyvavimu muzikiniuose projektuose Lietuvoje ir užsienio šalyse. Penktokės Uršulė Marčiukaitytė dalyvavo muzikiniame konkurse Bulgarijoje, Liepa Vaškelytė – Paryžiuje. Mokiniai džiaugėsi dalyvavimu užklasinėse veiklose: muzikos, dailės, sporto, šaulių būreliuose, ten naujai surastais draugais.

Džiugu, kad šiais metais beveik visi mokyklos mokiniai pasidalino savo sėkmės istorijomis, kurios motyvuoja, skatina saviraišką ir augina pasitikėjimą savimi. Svečio ir mokinių pranešimai bei įžvalgos įtikino, kad sėkmę lemia nebijojimas eksperimentuoti, įsiklausymas į širdies balsą, nuoseklus darbas ir pastangos.

Konferencijos koordinatorė mokytoja Aida Liaudinskienė