ĄŽUOLIEČIAMS PRIZINĖS VIETOS LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOJE

                      Kovo mėnesio pabaigoje Kybartų ,,Saulės“ progimnazijoje vyko Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada ,,Gimtasis žodis“, kurios tikslas – skatinti mokinius domėtis lietuvių kalba, suteikti galimybę atskleisti savo gebėjimus, skatinti pasitikėjimą savo jėgomis, ugdymo(si) motyvaciją.

Olimpiadoje mokiniai turėjo rašyti diktantą. Iš penkių dalyvavusių „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių,  du užėmė garbingas prizines vietas:

I vietą (tarp rajono penktokų) laimėjo Smiltė Šeštakauskaitė (mokyt. J. Deksnienė),

III vietą (tarp rajono septintokų) – Eligijus Štaraitis (mokyt. V. Anelauskienė).

Laimėtojai buvo apdovanoti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Almos Finagėjevienės padėkomis bei dovanėlėmis.

Dėkojame nugalėtojams, o taip pat 6 klasės mokinei Gabijai Borutaitei, 7 klasės mokiniui Žygimantui Narušiui ir 8 klasės mokinei Lonedai Mockevičiūtei už didelį norą dalyvauti olimpiadoje  ir varžytis dėl raštingiausio vardo su kitais rajono mokyklų bendraamžiais.  

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jolita Deksnienė