Mokslo metus išlydėjome, pasidžiaugę vieni kitų sėkme

Birželio 17 dieną progimnazijoje vyko vyresniųjų klasių mokinių konferencija ,,Mano sėkmės istorija“. Jos tikslas – skatinti mokinių saviraišką ir pasitikėjimą savo galiomis.

Dalyvius sveikino konferencijos svečias – buvusi progimnazijos mokinė Asta Navickaitė, Vilniaus ,,Žemynos“ gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė, leidyklos ,,Šviesa“ gamtos mokslų segmento vadovė, Meilės Lukšienės premijos laureatė. Lektorė pasakojo apie savo kelią sėkmės link, pasidalino šiltais prisiminimais apie buvusią mokyklą, mokytojus.

Savo sėkmės istorijomis dalinęsi 5–8 klasių mokiniai jas dažniausiai siejo su akademine pažanga, pasiekimais muzikiniuose ir kūrybiniuose konkursuose, sporto varžybose bei sėkmingai įgyvendintais 8 klasės ilgalaikiais Metų projektais.

Džiaugiamės visais pranešėjais, pasiryžusiais pasidalinti savo sėkmės istorijomis su mokyklos mokiniais ir mokytojais. Jų pavyzdžiai motyvuoja, skatina saviraišką ir augina pasitikėjimą savimi.

Metodinės tarybos pirmininkė Aida Liaudinskienė