Susitkimas su Vilkaviškio „Lions“ klubo nariais

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre 2017 m. sausio 5 d. buvo suorganizuota gerosios patirties sklaida „Lions Quest programų įgyvendinimo sėkmės ir nesėkmės”.

Vilkaviškio rajono savivaldybėje 8-ios rajono mokyklos įgyvendina Lions Quest programas, kurios skirtos socialiniam emociniam ugdymui. Susitikime, kurio organizatorius buvo Vilkaviškio LIONS klubas, programas vykdančių švietimo įstaigų atstovai pasidalijo savo įžvalgomis, pasidžiaugė pasiekimais, nuveiktais darbais, sukurtais šiltesniais santykiais mokyklų bendruomenėse, taip pat įvardino sutiktus iššūkius ir sunkumus, apsibrėžė tolimesnius siekius.

Mūsų progimnazijos 6 klasės vadovė Ina Bikauskienė pristatė pranešimą „Socialinis emocinis ugdymas šiandien, sėkmė – rytoj“. Klasės vadovė pasidalino sėkmėmis ir sunkumais įgyvendinant „Paauglystės kryžkelės“ programą, parodė savo klasės mokinių akimirkas iš įvairių renginių, ekskursijų, konkursų, papasakojo apie glaudų mokinių tėvų bendradarbiavimą, jų pagalbą, vykdant renginius, projektus.

Socialinė pedagogė Diana Tarnauskienė