Lietuvos gimtadienis įkvėpė naujiems siekiams

Žmogaus gyvenimas turi savo išskirtines datas, tokias datas turi ir tauta. Vasario 16-oji – išskirtinė data Lietuvos istorijoje, liudijanti laisvės ir nepriklausomybės siekius.

Stiprinant „Ąžuolo“ progimnazijos bendruomenės vienybės, santarvės, pilietinio tapatumo jausmus, šiai dienai buvo ruošiamasi kaip ypatingai šventei – planuojamos įvairios ir prasmingos veiklos.

Dar prieš Ugdymo dieną mokiniams buvo suteikta galimybė per individualią raišką išreikšti tautinių vertybių sampratą. 5–8 klasės mokiniai, vadovaujami dailės mokytojos D. Maksimavičienės, koridorius papuošė piešiniais, grafikos darbais, karpiniais – „Lietuvos spalvos“. Kūrybinės raiškos būrelio nariai, vadovaujami mokytojos L. Augustaitienės, bei pradinių klasių mokiniai ir jų vadovės paruošė meninių darbų kompozicijas.

Valstybės atkūrimo diena kūrybiškai buvo minima istorijos pamokose (mokyt. L. Kraulėdienė). Vyresniųjų klasių mokiniai kūrė 101-ojo Lietuvos gimtadienio „tortus“, pasitelkdami išmonę rašė receptus, kokių sudedamųjų dalių reikėtų, kad mūsų šalis klestėtų ir būtų vieninga.

Šventinė diena, vasario 15-oji, prasidėjo iškilminga rikiuote, kurioje išvyniota tautinės vėliavos spalvų juosta, sugiedota tautiška giesmė. Mokyklos direktorė G. Naujokienė, sveikindama mokyklos bendruomenę kalbėjo: „Kiekvienais metais gimtadienio proga gauname vienodai supakuotą, tačiau turiniu išsiskiriančią dovaną – dar vienus laisvės metus. Į laisvės dėželę sudėtas kiekvienam skirtingas ir individualus rinkinys: pasikeitusi išvaizda, metų skaičiukas, nuotykiai, atsitikimai, sutapimai ir planuoti įvykiai, draugai, santykiai, įvertinimai, pasakyti žodžiai prašau ir atsiprašau. Tik nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kokio dydžio ir svorio susidarė šiųmetinis paketas“.

Vėliau mokiniai dalyvavo pilietiškumo pamokose, kurias vedė Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Alytaus Regioninio KPKS Marijampolės poskyrio kariai. Jie supažindino mokinius su Lietuvos kariuomenės nūdiena, organizavo fizinio aktyvumo užduotis, pristatė ginklų parodą, suteikė informacijos apie galimybę studijuoti Lietuvos karo akademijoje ar tarnauti kariuomenėje.

Džiugu, kad šią dieną mums geranoriškai talkino buvę progimnazijos mokiniai: 16-a „Aušros“ gimnazistų visoms klasėms vedė netradicinio ugdymo pamokas. Matant buvusius auklėtinius, atsakingai pasiruošusius veikloms,  besišnekučiuojančius su mokytojais, klasių vadovais, tapo akivaizdu, kad bendradarbiavimas tarp miesto mokyklų stiprina draugiškus ryšius.

Vidurdienį visi susirinko mokyklos salėje, kurioje vyko pilietinės-patriotinės dainos popietė „Po Lietuvos dangum“. Kiekvienas pasirodymas, pradedant etnokultūros būrelio „Ąžuoliukai“ daina ir baigiant bendra mokytojų, tėvelių ir gimnazistų daina, susipynė į vieną gražų ir darnų koncertą, palydimą gausių plojimų. Kiekviena klasė, vertinimo komisijos sprendimu, pelnė nominaciją: mokiniai buvo paskatinti padėkos raštais už šauniausią, lietuviškiausią, skambiausią,  patriotiškiausią ir kitokį dainos atlikimą, sceninę kultūrą.

Ugdymo dieną vainikavo akcija mokyklos kieme. Uždegus aukurą, visų dalyvių rankose suplevėsavo trispalvės, o lūpose suskambo dar viena daina. Bendrystės jausmas ir pakili nuotaika, pojūtis, kad mokame susitekti, įkvepia naujiems siekiams. To reikia mūsų mylimai Lietuvai.

Pavaduotoja ugdymui Vilma Anelauskienė