Lietuvių liaudies dainos ir šokio festivalyje

Liaudies dainos ir šokio festivalyje ,,Supinkime dainų ir šokių pynę“, vykusiame Kybartų ,,Saulės“ progimnazijoje spalio 22 dieną, etnokultūros būrelio ,,Ąžuoliukai“ kolektyvas pasirodė su savo programėle.  Po sveikinimo kalbos mokyklų kolektyvai keitė vienas kitą. Vieni – dainavo, kiti – šoko.

Mūsų mokiniai padainavo lietuvių liaudies dainą ,,Ant kalno karklai siūbavo“ ir pašoko šokį  ,,Sėjau rūtą“. Sulaukėme gausių plojimų. Šokio ir dainos pynė truko visą valandą. Ir ko čia stebėtis – juk daina ir šokis užburia visus! Vaikai pamatė kitų dalyvių pasirodymus, įgijo sceninės patirties.

Organizatoriai apdovanojo visus kolektyvų vadovus ir mokinius padėkos raštais ir saldžiais prizais. Padėkos žodžių už vaikų tautinių vertybių puoselėjimą negailėjo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė I. Meseckienė.

Visų mūsų pastangų, geros valios dėka puikiai praleidome laiką, pasidžiaugėme gražia, prasminga diena.

Būrelio vadovė Marija Žemaitienė