Kvietimas į Tėvų vakarą

Gerb. Tėveliai,

2022 m. gegužės 12 d., ketvirtadienį, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje organizuojame 5-8 klasių mokinių Tėvų vakarą. Kviečiame susitikti su mokančiais mokytojais kabinetuose (žr. pridedamą lentelę) nuo 16.30 iki 18.30 val. ir aptarti mokinio pasiekimus –  pažangą, signalinius II pusmečio rezultatus ir kartu rasti sprendimų rūpimiems aspektams tobulinti. Pokalbiui numatoma skirti 10 min.

Pokalbiams su mokytojais prašome registruotis spaudžiant nuorodą https://book.plandok.com/lt/vietimo-staiga-biogtu Pokalbiui pas kiekvieną kitą mokytoją registracijos eigą kartoti. Registruojantis nurodykite mokinio vardą, pavardę, klasę, prašomus kontaktus.

Pagalba registruojantis –  Pavyzdys registracijai – YouTube

Registracija priimama iki gegužės 10 d.

Kilus klausimams dėl registracijos, kreipkitės į TAMO administratorių Remigijų Krišiną.

Progimnazijos administracija