Darbo pasiūlymas

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijai reikalingas pradinių klasių mokytojas. 

Darbo vieta: J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškis. 

Darbo sutartis: neterminuota, darbo krūvis – 23 kontaktinės val./sav.

Pedagogo pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos koeficientas (priklauso nuo pedagoginio stažo, kvalifikacinės kategorijos) – 8,01–9,28.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, kandidatas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus, gebėti taikyti informacines technologijas, išmanyti ugdymo turinį reglamentuojančius dokumentus, būti susipažinus su Bendrųjų programų  atnaujinimo gairėmis, turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo su pradinių klasių mokiniais patirties, pageidautina ne žemesnė nei vyresniojo mokytojo kategorija.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą;
  5. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu direktorius@azuolopro.lt iki 2022 m. gegužės 30 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pasiteirauti galima telefonu 8 342 20104, 20102,  el. paštu direktorius@azuolopro.lt  Atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį kviečiami pretendentai, atitinkantys reikalavimus. Pokalbis su pretendentais ir atranka planuojami birželio 2 d.

sutartu su pretendentais laiku.