AČIŪ LAISVĖS GYNĖJAMS

Po šventinių atostogų pirmąją dailės pamoką skyrėme Sausio 13-ajai. 5–8 klasių mokiniai piešė piešinius mokykliniam dailės darbų konkursui „Ačiū Laisvės gynėjams“.

Vaikai žino neužmirštuolės gėlytę, mato žvakutę lange, bet asmeniškai apie įvykius jiems gali papasakoti nebent jų seneliai, nes prieš 32 metus daugelio jų tėvai dar patys buvo maži, todėl mokytojų prisiminimai yra svarbūs. Atmintis gyva, nes liudija..

Pasikalbėjus, prisiminus, kada, kas vyko, kokią svarbią reikšmę turėjo sausio įvykiai, mokiniai kibo į darbus. Piešiniai užpildė visą sieną. Išrinkti gražiausius darbus buvo paprašyti mokytojai, direktorė ir pavaduotoja. Visi surašė savo favoritus. Dalis vardų kartojosi kiekvieno balsavimo lapelyje, kiti keitėsi. Sunku buvo nuspręsti, nes daugelis darbų buvo saviti, spalvingi, kūrybiški.

Dailės mokytojos įsteigtais prizais ir diplomais apdovanoti šie mokyklinio konkurso laureatai:

Elzė Tunkulaitė 5 kl., Marta Janulaitytė 6 kl., Matas Meištas  6 kl.,  Ligita Katkevičiūtė 6 kl., Neringa Zujūtė 7 kl., Saulė Povilaitytė 8 kl., Livija Vaičiūnaitė 8 kl.

Dailės mokytoja Diana Maksimavičienė