Prasminga atostogų pradžia mokykloje

Birželio 6–10 dienomis progimnazijoje 1–7 klasių mokiniams buvo organizuota stovykla „Poilsiaukime prasmingai“, kurios tikslas – supažindinti vaikus su skautų ir šaulių organizacijų veikla,  Vilkaviškio rajono istoriniais ir gamtiniais paminklais, mokyti(s) prasmingai praleisti ilgas vasaros atostogas.

Beveik 20 mokinių, prižiūrimi mokytojų, per penkias dienas patyrė naujų įspūdžių, praplėtė akiratį. Pirmąją dieną vaikai lankėsi Vilkaviškio spaustuvėje „Olimpija“, viešojoje bibliotekoje (mokytojai L. Galinaitienė, L. Lavinskienė, R. Jašinskienė, I. Akuckienė).

Vilkaviškio krašto muziejuje, lydimi mokytojų L. Kraulėdienės, A. Urbonienės, D. Andziulienės dalyvavo edukacinėje programoje „To sviesto gardumas“ (muziejininkė edukatorė A. Mickevičienė), aplankė muziejų ir dvaro rūmus, parką. Istorijos mokytoja L. Kraulėdienė muziejui padovanojo XX a. pradžioje išleistas knygas.

Susitikime su šauliais, skautėmis mokiniai sužinojo apie šių organizacijų veiklą, išmoko rišti įvairius mazgus ir kt. Viena diena buvo skirta sportui, sveikuolių sausainių gamybai (mokytojai A. Raškauskas, Z. Šestilienė, I. Bikauskienė, A. Tekorius, A. Lažauninkienė, D. Andziulienė, L. Galinaitienė).

Paskutinę stovyklavimo dieną keliavome po Vilkaviškio rajoną: aplankėme Budavonės mišką, Piliakalnių piliakalnį, Vištyčio regioninio parko direkcijos lankytojų centrą, Pajevonyje esantį paminklą Vytautui Didžiajam ir Kunigiškių piliakalnį (mokytoja D. Andziulienė, direktorius A. Serneckas).

Džiaugiamės galėdami prasmingai organizuoti mokinių užimtumą ir sudaryti jiems sąlygas veiklose pritaikyti turimas žinias, gebėjimus, įgyti naujų patirčių.

Direktorius Arūnas Serneckas

no images were found